Het duveltje terug in het doosje

Engeltje en duiveltje op schouder

Steven Barberien

Vorig jaar is er heel wat te doen geweest over pastoor As, die door onze bisschop is aangesteld als exorcist, duiveluitdrijver. Als een duveltje uit een doosje kwam er een hele discussie op gang, binnen en buiten de kerk, over wat er nu wel of niet waar zou kunnen zijn.

Duivels, demonen of kwade geesten, we associëren ze meer met films dan met geloof. Bezetenheid zoals die beschreven wordt in Bijbelse teksten, willen we graag verklaren met allerlei psychologische terminologie. Het is niet eerlijk dat er nogal eens lacherig wordt gedaan over de aanwezigheid van kwade geesten. Maar je hoeft helemaal niet te geloven in de duivel om aan den lijve te ondervinden dat er soms kwade machten in je binnenste wakker kunnen worden. Wie van ons verliest het soms niet van de macht van de boosheid, of van de haat zelfs? Er zijn veel ‘kwelduivels’ die mensen het leven zuur maken. Er worden meer dan genoeg mensen van zichzelf 'onteigend' en in bezit genomen door een levensbedreigende verslaving…
Neen, we hebben het recht niet om ‘lacherig’ te doen over die dingen. Het kwaad is een ernstige zaak.

Heeft Jezus ons in het Onze Vader niet geleerd te bidden dat we verlost mogen worden van het kwaad? Alles verklaren met de kennis van de geestelijke gezondheidszorg, dat gaat nu eenmaal niet! Er is wel degelijk een vorm van kwaad die niet te ‘genezen’ valt. Kwaad waarvan je alleen ‘verlost’ kan worden door het dienstwerk van de Kerk. Wie dat soort kwaad banaliseert, maakt het alleen maar sterker. In die zin zijn geestelijke gezondheidszorg en de kerk partners die elkaar aanvullen in de strijd tegen het kwaad dat mensen van zichzelf ‘vervreemdt’.

Jezus heeft zich heel uitdrukkelijk verzet tegen álle vormen van kwaad. Daarvoor is geen plaats in het Rijk Gods. Het is dus van belang dat de stem van God en Goed blijft klinken in onze wereld. Alleen zo kan het slechte, het kwade overwonnen worden… Ons geweten moet van tijd tot tijd wakker geschud worden door het gezag van iemand die spreekt vanuit de waarheid, vanuit het goede, namens God zelf. Want waar wij inzien dat het kwaad zich van ons meester maakt, kunnen we ons verzetten en het overwinnen. Net als bij de psychische zorg moeten we eerst inzien dat er iets niet goed gaat om daarna te werken aan genezing…

Het is niet toevallig dat paus Franciscus zo vaak spreekt over de duivel. We horen dat niet gauw op het journaal maar als je zijn dagelijkse preek leest, valt dat wel op. Als wij ons niet verzetten tegen het kleine en het grote kwaad in onze wereld…, tegen de kwelduivels die mensen in het verderf willen storten…, dan verliest de liefdevolle boodschap van Jezus terrein. Het duveltje moet dus niet uit het doosje springen maar er terug in gestoken worden; weg ermee! We moeten uitpakken met Gods liefde en die aan de mensen geven.

Wie gelooft in die liefde zal zich met woord en daad moeten verzetten tegen alle vormen van kwaad. Wie Jezus serieus neemt, zal ook onder ogen moeten ziet dat er veel is wat tegen Hem ingaat… Maar hoe dan ook, Jezus’ gezag, zijn woord, overwint alles… Het duister moet wijken voor het licht. De leugen voor de waarheid. Het kwade voor het goede. De dood voor het leven. Dat is ons geloof!

Printversie