Het beste deel: luisteren naar Jezus' Woord

Maria, mystieke roos

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Veel mensen maken zich tegenwoordig zorgen om de toekomst vanwege de stijgende prijzen van energie en voedsel, dat met de dag duurder wordt. Ook de boeren voelen zich terecht bedreigd in hun bestaan, onder andere door de verstikkende stikstofmaatregelen. Te veel maatregelen is niet goed voor de ondernemersvrijheid en veroorzaakt veel wrevel en ontevredenheid. Er moet bovendien voor gewaakt worden dat je als land voor je voedsel te afhankelijk wordt van het buitenland. We mogen de boeren gerust meer waarderen om alles wat zij doen voor de voedselproductie. Met alle zorgen ontstaan er onrust en protesten, die zich steeds meer verspreiden over de samenleving. Iedereen moet bezuinigen en werknemers krijgen met moeite loonsverhoging. Als je dan hoort dat Europese ambtenaren 7,5 loonsverhoging krijgen, dan voel je dat dit onrechtvaardig is.

In alle drukte en zorgen kan het voorkomen dat we, net als Martha in het evangelie, uit het oog verliezen waar het leven om draait. We zijn bezig met duizend en één zaken maar het allerbelangrijkste voor het menselijk leven vergeten we. Martha is een voorbeeld van een gastvrije vrouw en het is te prijzen wat ze allemaal doet voor haar gasten. Maar in alle drukte komt ze er niet toe te luisteren naar wat haar gast Jezus allemaal zegt. Slechts één ding is belangrijk, zegt Jezus, en Maria heeft het beste deel gekozen. Als je aan God aandacht schenkt en luistert naar Zijn woord, dan valt alles op zijn plaats en weet je dat Hij voor je zorgt. Wie het woord van God ter harte neemt en Hem zorgen en noden toevertrouwt, weet dat alles goedkomt. Wie zelfgenoegzaam leeft, die vergeet God en mist daardoor Zijn zegen en bescherming.

Dat Europa in een crisis terechtgekomen is, heeft vele oorzaken. Een van de oorzaken heeft te maken met het feit dat men bij vele beslissingen en wetten geen rekening meer houdt met de wetten van God. Hoe wil je dat het goed gaat in Europa als je God en Jezus Christus terzijde schuift? Hoe wil je Gods zegen ontvangen, als je zelfs in de Europese grondwet, die vastgesteld is in het verdrag van Lissabon, niet één keer Jezus en zijn Kerk ter sprake brengt? Het ontkennen van het belang van het christelijk geloof in de geschiedenis van onze Westerse beschaving is je wortels en oorsprong verloochenen met als gevolg vele crisissen. 

In deze vakantietijd krijgen we de gelegenheid wat meer afstand te nemen van onze dagelijkse zorgen en tijd vrij te maken voor God, onze familie, vrienden en bekenden en onszelf. Vakantie nemen is nieuwe wegen bewandelen, dingen ontdekken die je nieuwe energie en een verfrissende kijk op God en het leven geven. De vakantie is een ideale tijd om ook eens naar een Mariabedevaartplaats te gaan om samen met anderen de vreugde van het geloof te vieren.
Overal is onze hemelse Moeder Maria bezig met de kerk om te wijzen op het belang van de band met haar zoon Jezus, en dat je daar elke dag tijd voor vrij dient te maken. In Montichiari in de buurt van Brescia in Noord-Italië wordt Maria bijvoorbeeld voorgesteld als de Rosa Mystica met een witte, een gele en een rode roos. De drie rozen betekenen drie dingen: gebed, boete en offer. Midden in Netersel, niet ver van de kerk, is een aparte kapel gebouwd  voor de Rosa Mystica om bij Maria op bezoek te komen en tot haar te bidden.
Maria als de Rosa Mystica is een bloem van genade, in wie de verlossing door Christus duidelijk te zien is, omdat zij zonder erfzonde en zonden is.

In de maagd Maria zien we een heilige vrouw die doorheen de geschiedenis van de kerk de weg wijst naar heiligheid en daarvoor concrete raadgevingen geeft. Bij Maria mag iedere gelovige troost, kracht en liefde ontvangen, want zij is onze hemelse Moeder, die intens met ons verbonden is en meeleeft.
Moge deze vakantietijd een tijd van genade zijn om te groeien in verbondenheid met God, met Maria en met elkaar. Amen.

Printversie