Het belang van goedgekozen woorden

Evangelist Lucas

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In de vroege morgen van afgelopen zondag is er in Hilvarenbeek een jongeman van 21 jaar omgekomen bij een aanrijding. Het is pijnlijk en triest dit als ouders te moeten meemaken. Een kind verliezen is een van de ergste dingen om te aanvaarden en te verwerken. Het is een pijn die je heel je leven meedraagt en die nooit overgaat. In het dorp circuleren hele verhalen over dit smartelijk ongeval. De een weet dit te vertellen, de ander heeft weer een ander verhaal. Hoe het precies is gebeurd is onduidelijk en wazig. In de krant staat een kort verslag met een foto van de kapotte fiets. Ik hoop dat de ouders kracht ontvangen en medeleven mogen ervaren van mensen rondom hen om hen te troosten.

Over het optreden van Jezus deden ook hele verhalen de ronde. Ooggetuigen vertelden over de wonderen en de toespraken van Jezus. We noemen dit de mondelinge overlevering. Maar met verhalen die verteld worden, moet je altijd opletten want sommigen voegen er van alles aan toe om het nog wat spectaculairder te maken. In het evangelie hoorden we dat de schrijver Lucas alle verhalen over Jezus nauwkeurig heeft onderzocht en met betrouwbare ooggetuigen heeft gesproken. Het evangelie van Lucas is dus onder de inspiratie van de H. Geest een helder en waarheidsgetrouw verslag van de woorden en daden van Jezus. In de Bijbel zijn officieel vier goedgekeurde evangeliŽn opgenomen. Het evangelie van Thomas, dat van Petrus of van Maria Magdalena staan er niet in. Waarom niet? Om de een of andere reden is het evangelie van Thomas niet in overeenstemming met het katholieke geloof en daarom wordt het gezien als een apocrief evangelie.

We weten het allemaal uit eigen ervaring: woorden kunnen iemand maken of breken. Woorden blijven hangen, of ze nou positief zijn of negatief. Geschreven zijn woorden misschien nog krachtiger dan gesproken. Ze zijn niet meer uit te wissen. Kijk maar eens naar internet. Alles wat je daar op zet, staat er voor altijd op.
Ook in de menselijke relaties hebben woorden een grote invloed. Door iemand een complimentje te geven bevorder je het beste wat iemand in zich heeft en krijgt hij of zij vleugels. Woorden kunnen echter ook iemand breken, diep kwetsen en de grond in boren. Eťn verkeerd woord kan een relatie ernstig verstoren, waardoor er onvrede en zelfs haat kan ontstaan. Het is daarom wijs onze woorden zorgvuldig te kiezen als we iets zeggen of schrijven. Van de evangelist Lucas kunnen we leren de H. Geest aan te roepen om de juiste woorden te zeggen tegen en te schrijven voor andere mensen.

Met de komst van Jezus op aarde is er een nieuwe tijd aangebroken. ďHet schriftwoord dat Gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaanĒ, zegt Jezus. Daarmee geeft Hij aan dat Hij de in het Oude testament voorspelde Messias is. Jezus is gekomen om heil, verzoening en genezing te brengen. ďDe waarheid zal u bevrijdenĒ, schrijft de apostel Johannes. Inderdaad, wie Jezus als de Redder en de Waarheid aanvaardt, die vindt het geluk in het leven. Meer dan ooit hebben wij Jezus in deze tijd nodig. Hij bevrijdt de mensen van verdeeldheid, haat, vrees, hoogmoed, hardvochtigheid en zorgt voor eenheid, liefde, vertrouwen, nederigheid en zachtmoedigheid. Wat een vreugde om Jezus te mogen horen en te mogen ontmoeten. Jezus schenkt vergeving, is barmhartig voor de rouwmoedige zondaars en geeft mensen een tweede kans. De wereld is hard en maakt mensen af. Dankzij Jezus is er altijd hoop. Hoop doet leven en maakt creatieve krachten in de mensen los. Een leven in verbondenheid met Jezus is een ander leven, omdat het gericht is op het leven in de eeuwigheid, waar God het centrum is en er alleen maar liefde en vrede heersen.

Mogen deze gedachten ons inspireren en bemoedigen om tegen de stroom in te gaan en te blijven ijveren voor het koninkrijk van God, dat eenmaal zal doorbreken. Amen.

Printversie