Groeien in vertrouwen op Jezus en in verbondenheid met elkaar

2021

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Op de drempel van 2023 kijken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de kansen in het nieuwe. We denken aan de moeilijke en de mooie momenten die zich in 2022 op wereldniveau en op het per-soonlijke vlak voordeden. Het was een zeer bewogen jaar, waarin er veel is gebeurd. Op 22 februari brak de oorlog tussen Rusland en de OekraÔne uit met alle gevolgen van dien voor de economie in Europa. Het leven is met gemiddeld 10% inflatie veel duurder geworden.
Wat we ook allen ervaren hebben in 2022 is de verharding en de verzakelijking van de samenleving: er is meer verdeeldheid en er zijn meer confrontaties geweest tussen mensen door verschil van mening en visie in de samenleving. Als je in het persoonlijk leven met geldzorgen, ziekte en overlijden bent geconfronteerd, dan hoop en bid je dat het nieuwe jaar beter mag worden. Vreugde en verdriet wisselen elkaar soms snel af. Omgaan met het kruis en met beproevingen blijft een hele opgave.

Toch mogen we ons niet blind staren op het negatieve; we moeten ook kijken naar de positieve dingen in 2022. We hebben een prachtige zomer mogen meemaken, die ons veel mooie dagen en vreugde heeft geschonken. Als geloofsgemeenschap hebben we na twee moeilijke coronajaren weer prachtige, vreugde-volle liturgische vieringen van Pasen en Kerstmis mogen beleven. Ondanks zorgen over de toekomst van de kerk is het belangrijk te kijken naar de goede dingen die er gebeuren in onze geloofsgemeenschap om de hoop niet te verliezen. Het goede dat zo vele vrijwilligers doen in onze parochie, stemt ons hoopvol en maakt ons blij. Afgelopen jaar hebben we weer een vrijwilligersavond kunnen organiseren waarop wij met tevredenheid en dankbaarheid terugkijken.

Net als Maria willen we de mooie momenten bewaren in ons hart en ze delen met anderen. We staan er niet zo vaak bij stil maar de rol van Maria is veel groter dan wij denken. De H. Maria heeft niet alleen Jezus ter wereld gebracht, zij heeft ook een grote invloed gehad op het ontstaan van de evangeliŽn. Van wie anders dan van Maria kon de evangelist Lucas het evangelieverhaal over de geboorte van Jezus met de herders en de wijzen dat we zojuist lazen, hebben gehoord. Het woord van God is neergeschreven met de wijsheid van de H. Geest en de verhalen van de H. Maria.
Het goede nieuws verspreiden over Gods liefde en over wat mensen doen voor hun geloof, dat is de missie van iedere christen in de kerk. Voortbouwen op waar we mee bezig zijn, is belangrijk. Of soms helemaal aan iets nieuws beginnen. Een nieuw jaar is meer dan het eten van oliebollen of het afschieten van vuurwerk. Het geeft ons de bevestiging dat we er niet alleen voor staan maar dat God en talloze mensen van goede wil willen meewerken aan een mooie toekomst voor iedereen. God wil ons zegenen, ons het goede schenken en ons beschermen tegen alle onheil en het kwade in 2023.

Dat de H. Maria, Moeder van God, diegene mag zijn die ons in het nieuwe jaar helpt om te groeien in vertrouwen op Jezus en verbondenheid met elkaar. Amen.

Printversie