Goede werken, de beste investering in de toekomst

liefde is....

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Terwijl het door de stijgende prijzen voor velen in de samenleving steeds moeilijker is om rond te komen, heeft Shell een recordwinst van 18 miljard dollar geboekt. Van zo`n recordwinst moet een klein aantal mensen enorm veel beter geworden zijn. Het is duidelijk dat de tegenstelling tussen rijk en arm steeds groter wordt. Het water loopt altijd naar de zee. Er zijn mensen die nooit genoeg hebben en altijd meer willen bezitten, maar wat blijft ervan over als je dood gaat? Je kunt immers niets meenemen naar het andere leven. Wat heeft het voor zin de hele wereld te bezitten, als dit ten koste gaat van je ziel?

In het evangelie waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor de hebzucht die zo bezit kan nemen van mensen alsof hun hele leven ervan afhangt. De strijd om erfenissen is van alle tijden en nog steeds heel actueel. Het is soms pijnlijk te moeten horen hoe hele families uit elkaar vallen door conflicten over een erfenis die niet rechtvaardig verdeeld wordt. Hele rechtszaken komen eraan te pas, die soms jaren kunnen duren en zoveel verdeeldheid zaaien. Alsmaar meer willen hebben - meer geld, meer eer, meer titeltjes - om maar meer te kunnen genieten van het leven ten koste van je naaste en ten koste van je relatie met God, is ijdel en leeg, maakt de eerste lezing ons duidelijk. Eenmaal moet je alles loslaten en overlaten aan anderen, en wat voor goede daden kun je God dan aanbieden? Alleen maar voor jezelf leven is leeg en ijdel. Richt u op wat boven is, op het hemelse, en niet op wat op aarde is, zegt de apostel Paulus in de tweede lezing. Als je al te zeer opgaat in aardse dingen, dan raak je verstrikt in de zonde en verlies je je ziel. En Ziel verloren, alles verloren.

Wat is dan een goede levensinstelling voor een christen?
Denk eraan dat iedere mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en verantwoording van zijn daden dient af te leggen aan God. Wat heb ik vandaag voor goeds gedaan, is een vraag die je vaak dient te stellen. Of: wat had ik kunnen doen maar heb ik nagelaten?
Besef goed dat je meeneemt naar de eeuwigheid wat je aan anderen hebt gegeven en voor anderen hebt gedaan. Geen geld of huizen maar wel wat je voor iemand anders hebt gedaan. We mogen zeker genieten van de mooie dingen in het leven - op zijn tijd is dat goed - maar Jezus nodigt ons uit onthecht te blijven wat betreft het aardse. We mogen niet denken dat ons geluk alleen maar in dit leven ligt. Er is nog een leven hierna en daar moeten we rekening mee houden en ons op richten want alles gaat voorbij. De echte toekomst voor iedere mens ligt in de eeuwigheid. Het zou jammer zijn dat je daar pas achter komt als je voor God verschijnt en je je kans hebt laten voorbijgaanÖ Daarvoor is de eeuwigheid te langÖ

Daarom is hier op aarde zoveel mogelijk goede daden doen, de beste investering in de toekomst want God zal dit in de eeuwigheid belonen. Jezus heeft het evangelie niet voor niets gegeven. Hij heeft ons veel geopenbaard over hoe daarmee aan de slag te gaan om het eeuwige leven te verwerven. Het leven is immers meer dan het hier en nu. Er is ook een onzichtbare wereld van God en daarnaar verlangen en ernaar leven, is een wijze levenshouding en brengt de meeste winst op voor de ziel.

Laten we in deze viering het voornemen maken het evangelie ter harte te nemen, en God eer brengen door onze daden. Dan zal Jezus de eeuwige vreugde schenken en tot ons zeggen: Komt binnen, gezegenden, in het Rijk der hemelen, dat voor u gereed is gemaakt vanaf de grondvesting der wereld.† Amen.

Printversie