Goed contact met Jezus Christus en zijn Kerk

Bidden voor het eten

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In Groot-BrittanniŽ is deze week veel beroering ontstaan door de vondst van het skelet van een 58-jarige vrouw, die al 2,5 jaar dood in haar flat lag in de Londense wijk Peckham. Buren hadden verschillende keren alarm geslagen bij de huurbaas en de politie, maar niemand was gaan kijken hoe het daadwerkelijk met de bewoonster ging. De vrouw, die geen vrienden of naaste familie had en weinig andere contacten, is vermoedelijk gestorven in augustus 2019. Het is pijnlijk en triest dat dit gebeurt in onze Westerse samenleving.
Meeleven met elkaar of onverschillig naast elkaar leven heeft te maken met wel of geen contact onderhouden met anderen. Als het contact goed is, ben je elkaar nabij in vreugde en verdriet.

Op gelovig vlak kun je je de vraag stellen: Hoe komt het dat sommige mensen onverschillig staan tegenover God en de Kerk, terwijl anderen er veel troost, kracht en vreugde in vinden? Alles heeft te maken met het onderhouden van goede contacten met Jezus Christus en zijn Kerk. Hoe doe je dat? Door Jezus regelmatig te zien en met Hem te spreken in het gebed. Wie bijna niet of nooit bidt, die geraakt op lange termijn vervreemd van God en de Kerk en weet niet meer wat hij of zij moet doen in de kerk. Bidden is tijd vrij maken voor God, die de Bron is van alle goedheid en liefde. Hoe meer je bidt, hoe meer je de leiding van God in je leven mag ervaren. Bovendien leer je door het gebed God beter kennen en ontstaat er een liefdevolle band† met Hem. Als je mag ervaren dat God je gebed verhoort, dan groeit het vertrouwen in Gods Voorzienigheid, Zijn liefde en barmhartigheid en ga je meer bidden. Kunnen bidden is een genade maar vraagt best wel veel oefening. Oefening baart kunst. Als je in je leven eenmaal hebt ervaren dat God je gebed verhoort, dan ben je vertrokken en ga je nog meer bidden en Hem danken voor zijn zegen. Het gebed werkt echt maar vraagt wel volharding.

De apostelen hebben Jezus zien bidden tot zijn hemelse Vader. Zij zijn erachter gekomen dat het gebed de kracht is van waaruit Jezus wonderen doet. Daarom vragen ze aan Jezus hen te leren bidden. Jezus geeft hun dan het Onze Vader, opdat zij mogen ervaren dat Gods koninkrijk naderbij komt door het gebed. Het gebed is een kracht die bergen kan verzetten.
Als je het Onze Vader nader bekijkt, dan ontdek je daarin twee gedeelten. Het eerste gedeelte gaat over de eerbied voor God en zijn Koninkrijk dat komt, terwijl het tweede gedeelte gaat over wat de mens nodig heeft om gelukkig te zijn.
Gods Koninkrijk is midden onder ons aanwezig door de persoon van Jezus Christus. Als je dus vraagt dat Gods koninkrijk mag komen, vraag je eigenlijk dat Jezus meer centraal mag staan in het leven van mensen om zo de vreugde van Gods liefde te mogen ervaren.
In het tweede gedeelte bid je voor het dagelijks brood. Dit betekent datgene wat je nodig hebt als mens om te kunnen leven. Maar je kunt het ook meer spiritueel duiden, namelijk geef dat we dagelijks de H. Mis kunnen en mogen vieren, opdat wij gevoed mogen worden door het Hemels Brood of de Heilige Communie.

Het is goed ons ervan bewust te zijn dat bidden meer is dan vragen om hulp; het is ook God danken, loven en prijzen. Te weinig beseffen we nog dat het niet vanzelfsprekend is dat alles goed blijft gaan in het leven. Daarom is het belangrijk God te danken voor zijn zegen en voor alles wat wij mogen ontvangen en meemaken aan mooie momenten. God mogen we danken voor zijn prachtige natuur, voor de goede mensen om ons heen, maar vooral voor Zijn Zoon Jezus Christus, die met ons meetrekt doorheen het leven en die altijd klaar staat om liefde, genade en vergeving aan ons mensen te schenken.

Broeders en zusters in Christus,
Laten we het voornemen maken trouw te zijn aan ons gebed tot God en Maria want dan zullen wij ervaren dat God alles ten goede zal leiden voor wie Hem liefhebben. Dat God en de mens tot hun recht mogen komen en er vrede heerst tussen God en de mensen en de mensen onderling, daar verlangen wij christenen naar. Eenmaal zal dit werkelijkheid worden als Gods Koninkrijk definitief zal doorbreken. Amen.

Printversie