Geroepen en gezonden

Pastoor marc Massaer voor Sint-Pieter in Rome

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Midden in de vakantietijd trekken velen erop uit om even het dagelijks leven los te laten en rust en ontspanning op te zoeken. In het evangelie van deze zondag zendt Jezus zijn leerlingen erop uit om zijn vredevolle boodschap te verkondigen en het Rijk Gods aan te kondigen.

Geloven in God en Jezus navolgen is een heel avontuur, waarbij je enerzijds de vreugde van Gods liefde mag ervaren maar anderzijds het kruis en de beproevingen van het kwade in je leven tegenkomt. Het is een hele uitdaging in het leven als christen je weg te vinden en het leven te aanvaarden zoals het op je afkomt. Daarvoor hebben we Jezus nodig, die ons de weg wijst, en elkaar omdat wij tezamen het Lichaam van Christus of de kerk vormen. Het is de levenswijsheid van de H. Schrift die ons inspireert en ons aanspoort de blijde boodschap van Jezus te beleven in woorden en in daden. Woorden wekken en voorbeelden trekken, zegt een spreekwoord en dat betekent dat wij meer invloed op elkaar hebben dan wij soms denken. Een goed voorbeeld helpt om Jezus na te volgen.

Terugkijkend op mijn weg naar het priesterschap denk ik aan een hele reeks van mensen die mij hebben geÔnspireerd en geholpen om die roeping te volgen. Dankbaar ben ik, omdat ik in mijn jonge jaren het geloof heb meegekregen van mijn ouders. Ze hebben mij leren bidden en de waarde van de H. Mis voor het christelijk leven overgedragen. Daarnaast hebben vele anderen eraan bijgedragen dat ik gevoelig werd voor het christelijk geloof: de broeders van de christelijke scholen van Jean Baptist de Lasalle, de parochiepriesters van mijn thuisparochie, de koordirigent van het Antwerps Kathedraalkoor, die ook priester was, de priesters op de middelbare school, de JezuÔeten op de universiteit van Antwerpen en nog andere priesters van bewegingen en kloosterordes.
Ook mag ik niet vergeten te vermelden dat veel gewone, eenvoudige gelovigen hebben gezegd dat de weg naar het priesterschap iets voor mij was. Ook dat heeft mij daarover doen nadenken.
Verder heeft het lezen van vele heiligenlevens, zoals van de H. Bernadette, de H. Filippus Neri en van H. Teresia van Lisieux, mij veel bijgebracht over de waarde van een goed spiritueel leven voor de navolging van Jezus Christus.

Om een lang verhaal kort te maken, ik heb op een bepaald ogenblik beslist de stap te zetten van de economie naar de heilseconomie. Van het actieve leven in het bedrijfsleven als informaticus ben ik overgestapt naar de heilseconomie als priester, omdat dit de beste investering in de toekomst is. In de economie en het bedrijfsleven investeer je in goederen en geld om in de toekomst zo veel mogelijk winst te behalen. In de heilseconomie, waarbij het gaat om het heil van de ziel, investeer je in goede daden door het uitdragen en beleven van de vredevolle boodschap van Jezus Christus om daarna een mooie toekomst te ontvangen in het koninkrijk der hemelen. Het leven hier op aarde gaat voorbij en is vergankelijk. Wat wij meenemen, zijn onze goede daden en we hopen daarvoor door Jezus beloond te worden met de eeuwige vreugde van de liefde van God.

Wij christenen leven midden in de wereld maar we zijn niet van deze wereld; wij zijn van God en willen God beminnen, loven, danken en eren en onze naaste beminnen als onszelf. Weliswaar ervaren wij de strijd tussen goed en kwaad die aan de gang is in de wereld en in ons eigen hart, maar wij weten dat God ons de genade schenkt die wij nodig hebben om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Niemand wordt boven zijn krachten beproefd maar krijgt de genade om de beproevingen van het leven aan te kunnen. Daarnaast mogen we ervaren dat je als christen ook vele zegeningen mag ontvangen van God door de mooie momenten die je mag meemaken in het leven.

Moge de H. Geest ons allen leiden, opdat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde en intenser met Jezus en met elkaar in liefdevolle verbondenheid mogen leven. Amen.

Printversie