Gelukkig of zalig?

waterbron

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als iemand jarig is, dan wens je hem een gelukkige verjaardag toe.
Je wenst dat het de jarige goed mag gaan en dat hij mooie dingen mag meemaken in zijn leven. Een gouden medaille halen op de Olym-pische Spelen in Beijing wordt gezien als het ultieme geluk.
Als iemand de lotto wint en plotseling miljonair wordt, dan heeft hij geluk in zijn leven. Succes hebben wordt al snel gezien als een voor-waarde voor een gelukkig leven. Mensen die beroemd zijn, er goed uitzien en alles kunnen kopen wat ze willen, die het gemaakt hebben, daar kijken we naar op en die bewonderen we. Zoals gevoelens komen en gaan, zo is geluk echter heel vluchtig.
Als Jezus het vandaag in het evangelie heeft over wie hij gelukkig of zalig noemt, dan moeten we wel even slikken en weten we met zijn uitspraken niet zo goed raad. Hoe kun je iemand die arm is, honger heeft, nu zalig noemen? Hoe kan iemand zalig zijn die treurt, of iemand die door de mensen vervolgd wordt?

Het woord zalig heeft te maken met hoe je in het leven staat en je gerichtheid op het Koninkrijk van God. Zalig ben je als je ondanks alles wat je meemaakt, blijft vertrouwen op God, die zorgdraagt voor ons en ons liefheeft. Vertrouwen hebben in hangt nauw samen met de deugd van trouw. God is trouw aan zijn verbond en verwacht van de mens dat hij ook trouw is in zijn liefde en aan Gods geboden.
In de samenleving zien we dat mensen die het gemaakt hebben in de ogen van de wereld, het soms niet zo nauw nemen met trouw zijn aan mensen, aan principes en aan de waarheid. Als Jezus het heeft over Ďwee de rijkení, dan waarschuwt hij die mensen ervoor er alleen maar op uit te zijn alsmaar meer te willen hebben. Op zich is een zekere wel-stand goed, maar dit mag niet ten koste gaan van anderen en van je geloof in God. Mensen die nooit genoeg hebben, nooit dankbaar zijn, altijd meer willen, dat zijn eigenlijk arme mensen die onrustig zijn in hun zoektocht naar geluk. Wat baat het de mens dat hij de hele wereld bezit, als dit ten koste gaat van zijn eigen ziel, heeft Jezus gezegd.
Als we tevreden zijn, dan is er vrede in ons hart. Dan heeft men geen reden tot jaloezie. Men heeft dan oog voor de vele zegeningen die men heeft ontvangen, zoals een goede gezondheid, mensen om je heen op wie je kunt rekenen, de mooie natuur waarin wij mogen wonen, en vul zelf maar in.

We moeten ons ervan bewust zijn dat dit leven een overgangsfase is naar een ander leven. Als christen leven we in de wereld maar we mogen ons geluk niet alleen maar zoeken in en verwachten van de dingen in de wereld. Het echte en blijvende geluk is te vinden bij Jezus Christus. Gelukkig is hij die vertrouwt op de Heer en zich veilig weet bij Hem, zegt de eerste lezing. Als je wilt weten hoe iemand is, dan moet je hem vragen waarin hij zijn vertrouwen stelt en het geluk vindt. Iedereen stelt zijn vertrouwen in iets of iemand. Sommigen zoeken hun geluk in hun carriŤre, anderen in titeltjes, weer anderen in alsmaar meer rijkdom verwerven en een netwerk van belangrijke personen om zoiets voor elkaar te krijgen. Op zich mogen we natuurlijk streven naar de goede dingen in het leven maar het diepere menselijke geluk is niet te vinden in aardse dingen.

Waar een mens echt voor gaat en staat, wordt pas duidelijk als het kruis hem treft. Als het leven tegenzit, leer je je echte vrienden kennen en ontdek je op wie je echt kunt bouwen en vertrouwen. Als christenen weten we dat we bij God altijd terechtkunnen en dat Hij ons helpt doorheen de beproevingen van het leven te komen. God neemt ze niet weg maar Hij is er wel voor wie Hem aanroept en op Hem blijft vertrouwen.
Wij christenen geloven dat God de bron van liefde, leven en geluk is. Gelukkig is diegene die in God blijft geloven, wat er ook gebeurt. Hij is als een boom die aan een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte en van de droogte want hij kan altijd putten uit de bron van levend water van het woord en de liefde van God.

Mogen de gedachten en lezingen van deze zondag ons allen bemoedigen in ons geloof in de moeilijke en stormachtige tijden waarin wij leven, opdat wij stand mogen houden in het geloof. Amen.

Printversie