Eenvoudigen van hart

Hek met roestig metalen hart

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Al verschillende keren heb ik als pastoor een aanbevelingsbrief mogen schrijven naar gemeentes om eenvoudige mensen in aanmerking te laten komen voor een koninklijke onderscheiding. Plotseling staan deze mensen, die veel betekend hebben voor de kerk en het verenigingsleven, volop in de belangstelling. De waardering van zo velen raakt hen diep en gaat gepaard met emoties van dankbaarheid en tranen van vreugde.

Ook God heeft een voorkeur voor de eenvoudigen en de nederigen van hart. Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Door te sterven aan het kruis is Jezus zelf vernederd maar God heeft Hem hoog verheven. Nu is Hij de Koning van hemel en aarde. In† Jezus zet God de wereldse waarden op zijn kop. God kijkt immers niet naar het uiterlijk maar naar het innerlijk van de mens.

Ook in het Oude Testament merken we dat God anders naar mensen kijkt. †Samuel moest een nieuwe koning voor de Joden uitkiezen als opvolger van Saul. Daarvoor ging hij op bezoek bij IsaÔ. Nu had IsaÔ acht zonen, van wie er zeven een indrukwekkend voorkomen hadden. Van alle zonen van IsaÔ kiest God
- důůr de profeet Samuel - David uit om koning van IsraŽl te worden. David, de jongste en de eenvoudigsteÖ, de schaapherderÖ† God kijkt† naar de eenvoud van het hart van David.

In Lourdes is Maria verschenen aan de heilige Bernadette Soubirous, een zeer eenvoudig meisje, dat amper kon lezen en schrijven. Aan Bernadette, eerlijk van hart, vertrouwt Maria een boodschap toe die bestemd is voor de hele wereld.

Al van jongs af aan worden we door de samenleving gestimuleerd om de eerste en de voornaamste te zijn. Op school, op het werk, in de sportwereld enzÖ We kijken met bewondering op naar winnaars in de sport, naar vips uit overheid en bedrijfsleven, naar BNīers en sterren in de muziek- en filmwereld. Ze hebben het helemaal gemaakt.
Op zich is daarmee niets mis. Echter, in een mentaliteit van alleen maar gaan voor eigen eer en glorie schuilt een groot gevaar. Je kunt daardoor helemaal in beslag genomen worden. Je kunt zo verslaafd raken aan je eigen wereldje, dat je voorbijgaat aan menselijke waarden als eerlijkheid, trouw, vriendschap, waarheid en liefde. Je kunt zo opgaan in je eigen wereldje dat je je verheven voelt boven andere mensen. Je denkt dan al gauw dat God en de mensen moeten buigen voor jouw wensen en grillen.

In de eerste lezing zegt Jezus Sirach met de volgende woorden hetzelfde: de macht van de Heer is groot en Hij wordt geŽerd door de nederigen. Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart.

Broeders en zusters in Christus,
Zoals Jezus zachtmoedig en nederig van hart is en luistert naar God en naar de mensen, zo nodigt God ons vandaag uit nederig en eenvoudig van hart te zijn. Hij nodigt ons uit open te staan voor het Woord van God en de noden van onze naasten. Niet de hoogmoedigen en de wijzen van deze wereld leren God kennen en beminnen maar wel de eenvoudigen van hart.

Als we ons die mentaliteit van eenvoud van hart eigen maken, dan zitten we op het juiste spoor van het evangelie van Jezus Christus en op de weg van het hemelse Jeruzalem. Amen.

Printversie