Een nieuw gebod: heb elkaar lief

liefde is....

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De succesformule om een bloeiende onderneming te krijgen, is steeds maar nieuwe, aantrekkelijke producten op de markt brengen en die zo promoten dat mensen de indruk krijgen dat ze niet zonder kunnen. Wat nieuw is, is aantrekkelijk en brengt een nieuwe visie en een nieuwe levensstijl met zich mee. Het is de kunst op tijd mee te gaan met trends en producten om de boot niet te missen en je marktaandeel te vergroten.
Wij mensen zijn nieuwsgierig naar nieuwe dingen en verhalen. Tegenwoordig kun je elk uur van de dag op internet het nieuws lezen. Wat is eigenlijk nieuws? Het zijn actuele berichten die je visie en kijk op het leven en op de samenleving veranderen.
Als we vandaag de lezingen van deze zondag tot ons hart laten doordringen, dan is er een sleutelwoord dat daarin terugkomt, namelijk het woord nieuw.

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt Jezus, dat ge elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Het lijkt een eenvoudig gebod, maar het vraagt toch meer van ons dan wij denken. De liefde waartoe Jezus ons aanspoort, is een liefde voor iedereen. Liefde voor onze familie en vrienden, dat is niet zo moeilijk en eigenlijk heel vanzelfsprekend. Maar mensen die ons niet liggen, en onze vijanden liefhebben, daar hebben we het al veel moeilijker mee. En toch staat het er en behoort het tot de christelijke levensstijl. Het gaat in tegen de algemene mentaliteit van de samenleving maar is noodzakelijk om niet in een spiraal van haat, verbittering, geweld of wraak terecht te komen. Ook al heeft Jezus deze raad al lang geleden aan zijn leerlingen gegeven, het blijft een woord dat bijzonder actueel is voor de vernieuwing van de harten van de mensen en de vernieuwing van een beschaving.

Jezus spiegelt ons als toekomstperspectief een nieuwe stad voor, het nieuwe Jeruzalem, waar God en mens tot hun recht komen en alle kwaad is verdwenen. In die nieuwe stad van God heerst liefde, vrede en rechtvaardigheid. Zonder God en de wijsheid uit de H. Schrift is er geen toekomst van vreedzaam samenleven mogelijk maar ontstaat er strijd en volgt de ene crisis op de andere. We hebben God nodig om iedere mens een menswaardig bestaan te geven en in harmonie met elkaar te leven. Zie, Ik maak alles nieuw, zegt Jezus in het boek Openbaring. Inderdaad, het is Gods wijsheid die zorgt voor vernieuwing en die ervoor zorgt dat je naar de schepping en naar andere mensen kijkt met nieuwe ogen. God wil de goede kant van de mens bevorderen, opdat de mens zijn bestemming in de eeuwigheid mag bereiken.
Een samenleving zonder God is een samenleving waar de sterksten en de rijken het voor het zeggen hebben en de zwakken en de armen het onderspit moeten delven. Dan kom je terecht in een mentaliteit waarbij alleen de sterksten overleven, zoals in de dierenwereld. Survival of the fittest, zou Darwin zeggen.
Onze beschaving staat op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis. Waarvoor leven wij? Voor het materiŽle of voor het spirituele? We mogen niet vergeten dat wij mensen van God afkomstig zijn en dat we ook een ziel hebben die onze aandacht vraagt en die behoefte heeft aan de liefde en de barmhartigheid van God.

God blijft de mens nieuwe kansen geven. Nemen wij zijn uitnodiging aan of gaan wij onze eigen wegen? Bij iedere mens ligt de keuze en de verantwoordelijkheid om daarover na te denken en serieus werk te maken van de beleving van het goede nieuws dat Jezus is komen brengen. Amen

Printversie