Door het geloof alles in een nieuw licht zien

klsoidkj

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Naarmate een mens ouder wordt, krijgt hij meer te maken met ziektes en ouderdomskwaaltjes. Daarmee op een goede manier omgaan is een worsteling, een hele kunst. Sommigen aanvaarden het leven zoals het op hen afkomt, en dragen alles met een bewonderenswaardige moed. Niet klagen, maar dragen en om kracht vragen. Anderen vragen zich af waaraan ze het verdiend hebben dat ze dit moeten meemaken. Ze zitten met een schuldvraag: is het een straf van God of niet?†Als ziekte je leven binnenkomt, ga je nadenken over God en over het geloof.

In het evangelie van vandaag staat centraal waardoor een man blindgeboren is. Onder het Joodse volk doen heel verschillende visies over deze kwestie de ronde. Schriftgeleerden en FarizeeŽn stellen Jezus de vraag of deze ziekte een straf is voor de zonde van de ouders of van de blindgeborene zelf. Een heel lastige vraag, die menselijke gezien niet beantwoord kan worden, omdat alleen God het hart van de mens kent. Jezus geeft een verrassend antwoord: deze man is niet blindgeboren om hem te straffen, maar om de grote daden van God te kunnen openbaren.
Ook op de wonderbaarlijke genezing van de blindgeborene zijn de reacties weer heel verschillend. Sommigen zien het als een teken van God, anderen kunnen het allemaal niet geloven.

Geloven in God is in geen enkele tijd vanzelfsprekend; het heeft alles te maken met de juiste instelling van het hart. Geloof je dat God wonderen kan doen? God kijkt naar het hart van de mens. Samuel kiest David in de eerste lezing uit om koning van IsraŽl te worden, omdat God weet dat David nederig en eenvoudig van hart is. Diegenen die vol van zichzelf zijn, de hoogmoedigen, laat God links liggen want zij staan niet open voor de woorden van God en zijn leiding. Als je de deur van je hart opent voor God, dan pas kan Hij zijn liefde en barmhartigheid tonen.

Jezus is gekomen voor een oordeel, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden. Het gaat hier niet over fysiek maar om spiritueel zien. Met andere woorden: het is een genade te mogen geloven en te zien waar in je leven God zichtbaar aanwezig is en je helpt de uitdagingen van het leven aan te pakken.
Bij de blindgeborene gaan de ogen geestelijk gezien geleidelijk aan open door Jezus. Stap voor stap erkent hij wie Jezus is en wat Jezus in zijn leven kan betekenen. Tenslotte komt hij tot een beslissend inzicht: "Ik geloof in de Mensenzoon." Door zijn geloof in Jezus ziet hij alles in een nieuw licht.

Bij de doop krijg je het licht van het geloof en wordt je geweten verlicht. Dat licht laten branden is een van onze roepingen. Het kan alleen maar door dichtbij de Lichtbron, Jezus Christus, te blijven. Van Hem ontvangen wij Licht om licht en duisternis in ons hart en in de wereld te kunnen onderscheiden. Het licht van het geloof kan echter ook gedoofd worden door allerlei verslavingen van de zonde. Door de zonde word je geestelijk blind en onverschillig ten opzichte van de H. Geest, die inzicht geeft in het woord van God en in wat de kerk leert. Je leeft dan in duisternis en kunt de tekenen van Gods aanwezigheid in je leven niet meer zien. Je hebt een afkeer van God, omdat je hart aangetast is.

Het licht in de ogen ontvangen is een grote gave van God, het licht van het geloof ontvangen is een nog veel grotere. Heer Jezus, U bent het Licht van de wereld. Geef dat wij mogen inzien wat belangrijk is in het leven. Laat de goddelijke straal van uw licht onze harten raken, opdat wij, die kinderen van het licht zijn, getuigen van Uw liefde en het licht van het woord van God. Amen.

Printversie