De nauwe poort naar de hemel

Printversie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als een schip of een vliegtuig in nood verkeert, dan wordt het noodsignaal SOS uitgezonden in de hoop dat iemand het oppikt en er redding daagt. Sinds 1900 is dit over de gehele wereld een bekend signaal. Save Our Souls, red onze zielen. Opmerkelijk dat er niet staat Ďred onze lichamení maar Ďred onze zielení. Wie is volgens ons geloof eigenlijk de redder van de zielen? Is dat niet Jezus Christus?

In het evangelie van vandaag stellen leerlingen aan Jezus de vraag of het er weinigen zijn die gered worden. Een moeilijke vraag, waarop niet zo gemakkelijk te antwoorden is en waarover doorheen de geschiedenis veel is nagedacht en gesproken. Zolang wij leven, is er hoop, heb je de mogelijkheid te kiezen voor het goede en kun je berouw tonen over je verkeerde daden. Niemand kan over iemands leven een oordeel uitspreken behalve God, omdat die de mens door en door kent. God is oneindig barmhartig en iedereen heeft behoefte aan Gods barmhartigheid maar je moet er wel een beroep op doen, omdat wij nu eenmaal zwakke mensen zijn. Het klopt niet dat iedereen zo maar automatisch naar de hemel gaat, onafhankelijk van iemands gedrag; dat zou niet rechtvaardig zijn. Er moet een onderscheid zijn tussen iemand die goed geleefd heeft, en iemand die erop los heeft geleefd. Hemel en hel bestaan wel degelijk. In de Bijbel komt het vaak voor dat er een scheiding wordt gemaakt tussen de mensen. Denken we maar aan het verhaal van de arme Lazarus en de rijke vrek, of aan de gezegdes: ĎHet kaf wordt van het koren gescheidení, Ďde bokken van de schapení, enz.

Jezus maakt ons duidelijk dat je niet zomaar automatisch een toegangsticket voor de hemel krijgt. Het is een nauwe poort. Met andere woorden: je moet je ervoor inspannen om er binnen te komen door een deugdzaam leven te leiden en de H. Geest in je hart te laten werken. Uit je daden moet duidelijk worden dat je een echte volgeling bent van Jezus.

Wie niet in het paradijs worden toegelaten, zijn bedrijvers van ongerechtigheid, zegt Jezus. Wat bedoelt hij met bedrijvers van ongerechtigheid? Ongerechtigheid slaat zowel op de relatie met God als op de relatie met de naaste. God onrecht aandoen is geen eerbied en respect hebben voor God, is vloeken, ondankbaar zijn tegenover Hem en Hem beledigen. God krijgt niet de plaats die Hem toekomt, en wordt door het gedrag van die mensen onrecht aangedaan. Je naaste onrecht aandoen betekent dat je je naaste schade berokkent door diefstal, het verspreiden van roddel en leugens en in het ergste geval door iemand te doden. Wie zulke dingen doet en er geen berouw over heeft, komt terecht in een pijnlijke toestand van geween en tandengeknars.

Vele laatsten zullen eersten zijn en vele eersten laatsten. God kijkt naar het hart van de mens en wie God en de naaste het meeste heeft gediend, zal dan bij de eersten horen. Wie God en de naaste minder heeft gediend maar toch goed heeft geleefd, zal bij de laatsten horen. Omdat je niet weet hoe God over je leven zal oordelen, is het wijs Hem op het einde van je leven altijd vergeving te vragen voor je tekorten en zonden want dan erken je Gods Barmhartigheid en Jezus als de Redder van de wereld. God houdt dan rekening met het vertrouwen dat jij in Hem stelt, en dan mag je hopen op een gelukkig leven hierna in de eeuwigheid. Amen.

Printversie