De mallemolen van het leven

Draaimolen

Cees Remmers

In de mallemolen van het leven
Draai je allemaal je eigen rondje mee
De molen draait ook zonder jou
Je paard blijft nooit lang leeg
Dus kom, draai met die mallemolen mee

In het licht van de Beekse Kerkmis een lichtvoetig begin van een ernstig woord.
Heddy Lester zong het op het Songfestivalval in 1971, in een tijd dat het bij het Songfestival nog om de liedjes en niet om het spektakel ging…

En nu nog veel verder terug.
Als Jezus ziet dat zijn optreden, zijn denken en doen, vaak niet wordt verstaan; als hij merkt dat de godsdienstgeleerden hem voor een ketter verslijten en zijn ruimdenkendheid tegen hun heilige wetten ingaat; als hij merkt dat hij verdacht gemaakt wordt als een gevaar voor de Joodse samenleving en religie, bereidt hij de kring van zijn volgelingen, waarin de twaalf apostelen vooropgaan, voor op zijn naderende dood.

In de mallemolen van het leven vinden de god- en wetgeleerden in Jeruzalem die man uit Nazareth een over het paard getilde, die bijvoorbeeld melaatsen niet uit de weg gaat maar opneemt in zijn kring, die blinden laat zien waar het om gaat, en mensen - lamgeslagen door verdriet - weer op de been helpt en die (nog erger) op sabbath gewoon doordraait, terwijl de wet zegt helemaal niks te doen… Ze willen hem kwijt, voelt Jezus. Hij vindt eerbied en liefde voor mensen belangrijker dan een geloof in de wetten van God.

In het zicht van zijn naderende dood (hij noemde dat ‘heengaan naar de Vader’) in de laatste fase van zijn leven horen wij vandaag wat hij hoopte dat zijn vrienden en volgelingen zouden doen. Als je van mij houdt, had hij gezegd, doe dan zoals ik heb gezegd en voorgedaan. Onthoud mijn woorden en breng ze in praktijk. Laat je liefde voor mij en je eerbied voor mijn Vader zien in de zorg voor hen die ik liefhad. Draag zorg voor mensen die in de mallemolen van het leven geen plaats krijgen en hun draai niet hebben gevonden.

Laat je geloof in God zien in je liefde voor mensen. In plaats van ruzie te maken over wat je wel en niet mag eten, kun je je er beter voor inzetten dat iedereen te eten heeft… In plaats van je druk te maken over het ware geloof kunnen we beter samen zorg dragen voor de ware liefde onderling.
Wie vurig geloven maar lauw liefhebben, komen bij God van een kouwe kerkmis thuis…

Printversie

Video 'In de mallemolen van het leven'