De H. Geest brengt ons Jezus' waarheid in herinnering

H. Geest duif in glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Volgende week zaterdag 11 mei vindt met 38 deelnemende landen de finale van het 68ste Eurovisiesongfestival plaats in Malmö (Zweden). Het is de zevende keer dat Zweden dit concours organiseert. Er zal een grote variatie aan liederen gezongen worden met belangrijke menselijke waarden als liefde, vrede, relaties en vriendschap als onderwerp. De gevoelens en meningen die naar boven komen bij het luisteren naar deze liederen, zijn vluchtig en oppervlakkig. Ze komen en ze gaan. Een liefdesrelatie of een vriendschapsrelatie is meer dan een gevoel; het gaat om een keuze voor het leven en dan trouw zijn aan elkaar. Liefde en vriendschap vragen om een investering in tijd en inzet; niets gaat immers vanzelf.

Wat echte liefde en vriendschap is, leert ons het woord van God dat Jezus in het evangelie van vandaag tot ons richt. God heeft ons mensen onvoorwaardelijk lief maar, zegt Jezus, wil je in die liefde blijven, dan is het wijs de geboden van God te onderhouden. Echte Liefde is immers luisteren naar wat God en andere mensen zeggen en verlangen. Iemand die alleen maar zijn eigen zin wil doen en aan anderen opleggen, begrijpt niet wat liefde is.
Echte liefde is fijngevoelig en attent. Echte liefde toon je door dienstbaar te zijn als de ander je nodig heeft, en ze zoekt wegen om anderen gelukkig te maken. Echte liefde wil dus zeggen er voor elkaar zijn in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, en elkaar de ruimte geven en accepteren. Echte liefde is ook elkaar kunnen vergeven en opnieuw beginnen. Niet de ander vastpinnen op zijn zwakke kanten, maar het goede in iemand zien en dat bevorderen, dat is liefde. Echte liefde is vragen naar elkaars mening bij belangrijke keuzes en zoeken naar steun in moeilijke periodes.

We mogen niet uit het oog verliezen dat God de bron van de liefde is: zoals de Vader Jezus liefheeft, zo heeft Jezus de mensen lief, en het is onze roeping te leven vanuit dat voorbeeld van Jezus. Op weg naar Pinksteren mogen wij ontdekken dat het de H. Geest is die ons leert wat liefde is en hoe wij Gods geboden kunnen onderhouden. De H. Geest brengt ons de waarheid die Jezus ons heeft geopenbaard over God en de mens, in herinnering. De H. Geest geeft ons kracht en inspireert ons om te leven vanuit Gods liefde en het woord van God. De geest van de wereld zorgt voor verdeeldheid, onvrede en haat, en verspreidt leugens. De H. Geest zorgt voor eenheid en vrede van het hart en schept banden van liefde tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling. De H. Geest wijst ons op het grote belang van Gods woord, waarin zo veel levenswijsheid te vinden is. De H. Geest toont ons wegen tot vernieuwing van het geloof en de liefde en nodigt ons uit te zoeken naar wegen die leiden tot verzoening en vergeving in onze kerken.

Wat we nodig hebben, zijn enthousiaste getuigen die hebben ervaren wat voor grote wonderen de H. Geest in hun leven doet. Hij laat zien wat er nodig is om intenser te ervaren dat God bestaat en dat Hij je wil helpen. Het is een houding van overgave aan de H. Geest en dan vragen aan Jezus dat Hij je bevrijdt van alles wat je dwars zit en tot slaaf maakt. Zodra je je overgeeft aan Jezus en Hem vraagt je te helpen bij alles wat je doet, begin je een spiritueel leven te leiden en ontdek je de kracht van Gods liefde en Voor-zienigheid. Geloven in God is je vleugels uitslaan zoals een arend, en dan vliegen met de kracht van de H. Geest. Dan ontdek je de pracht van Gods Schepping en zie je wat Gods liefde allemaal doet in het leven van mensen. Wie zijn vleugels niet uitslaat, blijft gevangen in zijn eigen beperkte wereldje en ontdekt niet de diepte van Gods liefde en Gods barmhartigheid.

Mogen wij allen op weg naar Pinksteren geraakt worden door Gods woord en moge de H. Geest ons helpen de waarheid die Jezus is komen brengen, in de praktijk te brengen in het leven van elke dag. Amen

Printversie