De H. Eucharistie, een groot wonder van Gods liefde

Eucharistie en Schrift

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Onlangs op 23 mei heeft het Vacticaan aangekondigd dat de weg vrij is voor de heiligverklaring van de jonge Italiaan Carlo Acutis, die begra-ven ligt in Assisi. Op zijn voorspraak is een jonge vrouw uit Costa Rica, die door een ongeval een zware hersenbeschadiging had opge-lopen, op wonderbaarlijke wijze genezen. De zalige Carlo Acutis was een echte apostel van de H. Eucharistie. Hij ging dagelijks naar de H. Mis, omdat hij heilig wilde worden en wist dat hij in de Eucharistie Jezus kon ontmoeten. Een uitspraak van hem is: hoe vaker we de H. Eucharistie ontvangen, hoe meer we worden zoals Jezus, zodat we nu reeds een voorproefje van de hemel krijgen.
Carlo heeft 135 eucharistische wonderen beschreven die in de geschiedenis van de kerk hebben plaatsgevonden, en ze verspreid via internet.

Het Sacrament van de H. Eucharistie is een groot wonder van Gods liefde. Maar soms doet God bijzondere wonderen om mensen duidelijk te laten zien dat Jezus werkelijk aanwezig komt onder de gedaante van Brood en wijn. Waar gaat het over?
In de geschiedenis van de kerk zijn er mensen en soms zelfs priesters die twijfelden aan de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de H. Mis. Om duidelijk te maken dat de woorden van Jezus bij het laatste avondmaal over brood en wijn een wezenlijk verandering veroorzaken in het Lichaam en in het Bloed van Christus, geeft God een teken door een Eucharistisch wonder. Hier dichtbij is bijvoorbeeld het Bloed-wonder van Boxtel bekend. In 1380 stootte een priester daar per ongeluk de kelk met miswijn om. Op de altaardoeken veranderde die wijn in bloedvlekken, die hij er niet meer uit kon wassen.

Het hoogfeest van Sacramentsdag, dat wij vandaag vieren, is ingevoerd door paus Urbanus IV in het jaar 1264. De aanleiding voor het feest waren de visioenen van de zalige Juliana Cornillon, die van Jezus op-dracht had gekregen een speciaal feest in te stellen ter ere van het sacrament van de H. Eucharistie.
Een andere gebeurtenis die mede de invoering van dit feest heeft bevorderd, was een eucharistisch won-der in Bolsano (Italië) in 1263. Toen een priester daar het brood en de wijn consacreerde, werd hij aange-grepen door grote twijfel over de werkelijke aanwezigheid van het Lichaam en Bloed van Christus in het Sacrament van de Eucharistie. Op een wonderbaarlijke manier druppelden er enkele druppels bloed uit de geconsacreerde hostie, hetgeen bevestigde wat ons geloof belijdt.

Waarom is dit heilig sacrament van de Eucharistie zo wezenlijk voor ons christenen? Om drie redenen:
1. Om God onze dankbaarheid te tonen.
Als we naar de oorsprong van het woord eucharistie kijken, dan gaan we terug naar het Griekse woord Eucharistien, wat dankzeggen betekent. In de H. Mis zeggen we God m.a.w. dank voor zijn Zoon Jezus Christus en voor alle goede gaven in het leven: de schepping, de mooie momenten en het leven dat wij van Hem hebben gekregen. Vanzelfsprekend mogen we God onze noden en zorgen toevertrouwen in gebed maar het is ook belangrijk God te danken voor de grote liefde en barmhartigheid die Hij blijft geven aan alle mensen die hun hart daarvoor openen.
2. Voor de heiliging van de mensen.
Niet voor niets wordt de Eucharistie gezien als het Heilig Sacrament bij uitstek. Door de H. Eucharistie vaak bij te wonen voeden wij niet alleen onze ziel, maar het is ook de weg om de streven naar heiligheid. Door Jezus, de heilige Gods, te ontmoeten in je hart ga je ook meer doen wat Jezus heeft gedaan en ga je meer op Hem gelijken.
3. Aanbidding van Jezus.
Wat dit hoogfeest van Sacramentsdag ook speciaal onder de aandacht wil brengen is de aanbidding van Jezus als Zoon van God. De processies met het Allerheiligste Sacrament in de monstrans die in steden en dorpen worden gehouden, zijn bedoeld om Gods zegen en bescherming te vragen voor de mensen. Als christenen mogen we niet vergeten dat Jezus aanwezig is in het tabernakel en dat we Hem ook daar kunnen aanbidden en veel genade en zegen van Hem ontvangen. Even stil zijn bij Jezus in de kerk heeft ook zijn waarde voor het geloof. Geloven in God heeft twee dimensies: enerzijds is het nodig actief bezig te zijn met ons geloof, anderzijds is het nodig meditatief te zijn en bij Jezus te verblijven.

Broeders en zusters in Christus,
Om ons mensen met elkaar en met God te verbinden heeft God het nieuwe verbond of de H. Eucharistie ingesteld, waarin we gedenken dat Jezus zijn bloed voor ons heeft vergoten. Die grote daad van liefde voor ons mensen mogen wij niet vergeten. Telkens als wij tezamen komen rondom Jezus in de H. Eucharistie denken we aan zijn kruisdood en verrijzenis en willen we God danken dat Hij ons nabij blijft.
Moge dit feest van Sacramentsdag van ons dankbare en vreugdevolle christenen maken, die getuigen van de grote daden van God. Amen.

Printversie