Eucharistieviering


Locatie: Diessen
Zondag van het kerkelijk jaar: 25e zondag door het jaar C
Pastor(es): pastoor Steven Barberien
Lector(en): P. van Beurden
Misdienaar(s): Cees van Gils
Zang: Samenzang met Joke van den Broek
Collectant(en): A. van Roovert
Organist(en): Wil

Intenties:

Ter ere van St. Cornelius;  Jan Abrahams;  Rinus Roozen en overl. familie;  Jan van Wezel;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline; Jo Hesselmans-Schepens; Ad en Tonnie Otte-van Pruissen en zoon Anton; ouders Burgers-van de Pas en kleinzoon Arjan;  Cor Calsijn;  Maddy Höhner-van Riel;  Janny v.d. Langenberg-Boers;  Fons van Luffelen;  Toon van Doormaal vw. zijn verjaardag; Janus Schoenmakers vw. zijn jaargetijde;  overl. familie van Oort Dirks;  overl. ouders Kees en Martina van Roovert-van Doormaal

Eric Smolders vanwege 1e jaargetijde;  Gerrit de Laat vanwege 1e jaargetijde;  Jo de Bruin-Wouters vanwege 1e jaargetijde;  Anita van Mol-Blokvoort vanwege 1e jaargetijde;

voor een bijzondere intentie; uit dankbaarheid; uit dankbaarheid vanwege het welslagen van twee operaties;  uit dankbaarheid vw. een 55-jarig huwelijksjubileum.