Oecumenische viering in de Andreaskerk


Pastor(es): Diaken Gust Jansen

Overig:

Oecumenische Viering in het kader van de Bidweek van de Eenheid