Eucharistieviering


Zondag van het kerkelijk jaar: 10e zondag door het jaar B
Pastor(es): Pastoor Steven Barberien, preek diaken Gust Jansen
Lector(en): verzorgd door het Venerabele Gilde
Misdienaar(s): Laura
Zang: Het Gemengd Koor van de Beekse Cantorij

Intenties:

ter ere van H. Norbertus; fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel; fund. Antonius Appels en Martina van Houtem; fund. Toon Maandonks; fund. Anneke Maandonks; fund. Z.E.H. pastoor Weijling; René en Emma van Houte-de Roover; Jeanne van Zwieten-Janse; Kees de Kort; Rika Liebregts-Schoonis; Gust en Nellie de Vries-van Ostaden; Annie Merckx-van Dijck; overl. ouders Cees Ansems en leida Michelbrink; Frans Coppens; Sjaan Hesselmans-van de Ven;   Sjef de Brouwer; Jan Hoosemans en Miet Hoosemans-Copal vw. hun verjaardag; Jan Spruijt; Jo de Greef-Koenen; Jacques van Baar; Luud van Eijken en zijn overl. ouders; Rien Spieringhs; Toon Bruurs en dochter Anita vw. verjaardag Toon; overl. ouders Bruurs-van Dijck en Jos Bruurs; Annemie Vingerhoets-Moonen; Bernard en Riet van Gool-Spieringhs; Toontje Vugts; overl. ouders Graad en Drica Schilders-van Heijst vw. jaargetijde namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen; Miet en Marinus v.d. Meijdenberg; Jos Hendrikx; Fer van den Brûle

Overig:

Hoogfeest van Sacramentsdag