Vastenactie 2021


Ook in 2021 gaat het geld van onze vastenactie naar het project van Sander Kesseler in Oeganda. Hij wil het besteden aan voedsel en aan landbouwtrainingen voor vrouwen.†

Door corona zijn de voedselprijzen in Oeganda met 15% gestegen. Het heeft veel mensen in de problemen gebracht.
Met de beperkte middelen die hij heeft, probeert Sander hen te helpen.†Van harte beveel ik dit project bij u allen aan.

Pastoor Marc Massaer


Hoe kunt u Sander steunen?
* In de vastentijd staan er bussen in de kerk voor uw bijdrage.
* Er is ook een collecte voor dit project.
* Geld overmaken kan†op rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. íVastenaktieí o.v.v. code 401406.

Hieronder de link naar de folder over de vastenactie, zoals die in onze kerken ligt.

Folder vastenactie in de kerken

Dankjewel
Sander is blij met onze steun bij gelegenheid van de advent 2020. Voor zijn woord van dank klik op de link hieronder.†

Bedankje Sander voor adventsactie

Sander over het leven in een vluchtelingenkamp

Sander heeft behalve zijn bedankbriefje ook enkele berichten gestuurd over het leven van een priester in een vluchtelingenkamp. Qua onderwerp variŽren ze van corona tot voetbal, en ze eindigen bij Pasen.

U vindt ze bij de link hieronder.†

Sander over het leven in een vluchtelingenkamp