Actueel 25 november 2023


Gedachte van de week

'Ik ken ze, mijn stokken en geweren! Soms is het een vriend die meer invloed heeft dan ik, soms is het geld of een bepaalde titel, soms is het een talentje dat een ander niet heeft, soms een bijzonder stuk kennis, of een geheime herinnering, of mis-schien ook een kille blik... en ik grijp ze snel en zonder lang te aarzelen aan als het erom gaat de zaken in de hand te houden. Nog voor het echt tot me doordringt, heb ik mijn vrienden al opzij geduwd en hen daarbij misschien al gekwetst.†

God kijkt naar ons en huilt, omdat wij door geweld te gebruiken ter wille van ons zelfgevoel onszelf telkens afsnijden van Hem en van elkaar, waardoor ons leven diabolisch wordt, in de letterlijke betekenis van het woord: verdeeldheid zaaiend.'

Uit: Henri Nouwen,†Het uur van de dageraad†Een spirituele levensweg, pagina 19, Berne Media 2019

Dit aansprekende boekje gaat o.a. over macht en geweld in kerk en samenleving, waartegenover Jezus weerloosheid stelt. Voor meer informatie klik hier.

Voor het gebed†van de maand november klik op de link hieronder. De tekst,† gepubliceerd in de nieuwsbrief†Petrus, is van ds. Marieke Meiring.†

Ds. Meiring, Gebed om vrede voor kinderen

Koorrooster Petruskerk

Welk koor zingt op welke zondag?

Via de link hieronder komt u bij bij het rooster van de koren in de Petruskerk voor (een gedeelte van) het kerkelijk jaar 2023 - 2024, dat met de eerste zondag van de advent begint.

Het schema loopt tot eind augustus.

Koorrooster B-jaar 2023 - 2024

H. Vormsel

Op vrijdag 24 november om†19.00 uur heeft†vicaris-generaal Theo Lamers in de Willibrorduskerk te Diessen het†H. Vormsel toegediend aan negen kinderen uit onze parochie.††

De vormelingen zijn Evi Beenhakkers, Bart van Berkel,† Axel Brouwers, Fabian Dziewa, Eline van Gils, Cas van Riel, Bas Schellens, Carlina Welte, Wieneke Welte.

Van harte proficiat!

Afscheid

Op vrijdag 24 november hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genomen† van Wilma de Wit-Jacobs (93 jaar), waarna begrafenis te Hilvarenbeek.

Op vrijdag 24 november hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genomen van†Peer Damen (78 jaar),†waarna begrafenis te Tilburg..

Overledenen Norbertusparochie 2022 - 2023

Vrijwilligersavond in Elckerlyc

Op vrijdag 29 september was de vrijwilligersavond in Elckerlyc.†Voor de namen van de† vrijwilligers van het jaar en enkele foto's klik hier.††

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

*†het†parochiesecretariaat†in Diessen;

*†op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00†uur in de Petruskerk†(via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen Ä 11,-- per misintentie.


Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen.†Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het†Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen†
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube.†

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website†www.radiomaria.nl.