Actueel 25 februari 2024

Gedachte van de week

Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, is geen groot geestelijk leider. Die is krankzinnig (...) of anders de duivel zelf.  Je moet een keuze maken. Deze man was en is de de Zoon van God óf hij is gestoord of nog erger.
(...) Maar laten we niet aankomen met 
de neerbuigende onzin dat Hij een groot geestelijk leider was. Die optie geeft Hij ons niet. Dat wil Hij ook niet.

C.S. Lewis

Voor een toelichting bij deze tekst van C.S. Lewis klik op de link hieronder. 

www.zoektocht.net/weblog/jezus-god-leugenaar-of-geesteszieke


* Voor het lied van de maand februari 2024 klik op de eerste link hieronder.
* Voor uitleg over de samenhang in en de betekenis van dit lied klik op de tweede.

Huub Oosterhuis, Lied tegen de laatste oorlog

Alex Stock over Oosterhuis' Lied tegen de laatste oorlog

Drie avonden ter voorbereiding op de paaswake

In de Vastentijd zijn er in de Norbertusparochie drie bijeenkomsten ter voorbereiding op de Paaswake. Aan de orde komen het geloof dat we deze avond vieren, en de liturgie van de paaswake. Met meer kennis hiervan kunnen we groeien in ons geloof en daardoor beter christen zijn in de wereld.
Data, tijd, plaats en aanmelden
* woensdag 28 februari, 6 maart en 13 maart;
* van 19.00 tot 20.30 uur;
* zaaltje van de Petruskerk, ingang Kapittelstraat;
* aanmelden: info@h-norbertus.nl / Rianne vd Sande,
06-30416338.

Alphacursus

* Tijdstip: inloop v.a. 18.15 uur; start 18.30 uur; einde 21.15 uur
* Plaats: pastorie te Diessen
* Data: donderdagavond
- 15 februari: informatieavond; 22 en 29 februari;
- 7 en 14 maart;
- 4 en 11 april; 
- 16, 23 en 30 mei;
- 6 juni.

- 19 en 20 april: weekend weg

Wat houdt de Alphacursus in?
In een serie van tien bijeenkomsten ontdek je samen met anderen alles over het christelijk geloof.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna wordt er een filmpje getoond over een bepaald thema, waarover je dan met andere deelnemers in gesprek gaat.

Oecumenische vastenmeditaties in maart

Op woensdagavonden in maart zijn weer de oecumenische vastenmeditaties.
* Data:  6, 13, 20 en 27 maart;
* tijd: vanaf 19,30 uur;
* plaats: in de Andreaskerk.

Hoe breder de avonden gedragen worden, hoe beter. Voel je ervoor betrokken te worden bij de voorbereiding of de uitvoering van deze vieringen, dan ben je van harte welkom.  Je kunt contact opnemen met Jan Kramer van de Andreas-gemeente: 06- 1334-5052.
Het gaat niet om liturgische hoogstandjes maar om samenzijn en samen stilstaan op weg naar Pasen. 


Actie Kerkbalans

In de afgelopen weken is de Actie Kerkbalans weer gehouden. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage; door uw financiële steun kan de parochie veel goed werk doen. Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en het rondbrengen van de brieven voor Kerkbalans.

Mocht u - om wat voor reden dan ook - niet benaderd zijn of geen kaart meer hebben, dan vindt u de informatie op de tafel achter in de kerk, in de Mariakapel of op de website van de parochie. Door de intekenkaart in te vullen en op te sturen kunt u alsnog uw bijdrage leveren, waarvoor hartelijk dank.

Koorrooster Petruskerk

Welk koor zingt op welke zondag?

Via de link hieronder komt u bij het rooster van de koren in de Petruskerk voor (een gedeelte van) het kerkelijk jaar 2023 - 2024, dat met de eerste zondag van de advent begonnen is.

Het schema loopt tot eind augustus. 

Koorrooster B-jaar 2023 - 2024

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

* het parochiesecretariaat in Diessen;

* op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.


Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.