Actueel 17 september 2022

Gedachte van de week

Gezien door de ogen van het geloof is ons leven (...) een verhaal waarvan God de verborgen auteur en regisseur is. Maar hij leidt ons leven niet als marionetten, als poppen die bewegen als je aan een touwtje trekt. Het drama waarin hij ons een plek heeft gegeven, is (...) een toneelstuk waarin Hij ons heel veel ruimte voor improvisatie heeft gegeven. Gods auteurschap herkennen we aan zijn onbegrensde royaliteit, aan zijn onbegrijpelijk vertrouwen in onze vrijheid. Waar de menselijke vrijheid niet is misvormd en (...) niet karikatutaal is geworden door losbandigheid en willekeur, waar ze zich manifesteert in liefde en creativiteit, juist daar - in de vrijheid waarin de mens zichzelf overstijgt - zien we waarschijnlijk op de zuiverste wijze het beeld en de gelijkenis van God, die de vrijheid en royaliteit zelf is.†

TomŠö HalŪk, In het geheim geloven, autobiografie, Utrecht 2022, pag. 13

Aanmelden H. Vormsel

Op vrijdag 2 december 2022 om 19.00 uur zal deken Felie Spooren het Heilig Vormsel toedienen aan alle vormelingen in de gemeente Hilvarenbeek.

Als je hieraan wilt deelnemen kun je je aanmelden via het formulier dat via de lokale basisscholen is verspreid. Je kunt de informatie ook vinden op de website of voor een aanmeld-formulier contact opnemen met het parochiesecretariaat:
(013) 504 1215.

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in de Willibrordus-kerk (gedachtenis overledenen afgelopen jaar)

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het koetshuis van de pastorie, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans

Gebedsdiensten Luciani
Zaterdag 18.00 uur, Petruskerk:
1 oktober,†12 november, 10 december


Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen

Digitale vieringen†

U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via
* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube.†

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website†www.radiomaria.nl.

Gebedsdiensten Luciani

Zaterdag 18.00 uur, Petruskerk:

1 oktober, 12 november, 10 december

Mededelingen Actie Kerkbalans

Heel hartelijk dank als u hebt bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. Door uw financiŽle steun kan de parochie veel goed werk doen.†

Wilt u alsnog bijdragen, de informatie ligt op de tafel achter in de kerk, in de Mariakapel of op de website van de parochie.†
Voor informatie op de website klik hier.†

Hartelijk dank.

Gedicht of gebed van de maand

Kris Gelaude, Ondenkbare GodOndenkbare God,
die zo aan ons gelijk wil zijn,
dat wij u mogen noemen Jij,
zoals een vriend,
zoals een mens dichtbij.
Jij komende op onze weg
in deze wereld,
ben Jij niet zelf
de wachtende
die eeuwig en verlangend
naar ons uitziet?
Leer ons eigendunk
en grootheid af te leggen.
Leer ons de weerloosheid
waarin Jij bent verschenen.
Leer ons ontzag en mededogen
voor de kleinste van de kleinen
in wie Jij ongezien
en onvermoed
je steeds aan ons wilt toevertrouwen.†