Actueel 16 september 2023

Sterven zal je ooit
Maar vandaag
en godweet morgen
kun je leven, doen, zien
Iemand voor iemand zijn
misschien

En het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even
tussen dood en leven.                                         Huub Oosterhuis
 

Viering gilde Sint-Joris

Op maandag 2 oktober om 9.30 uur is er een Eucharistieviering in de Petruskerk vanwege  het Gilde Sint-Joris uit Hilvarenbeek.

Afscheid

Op vrijdag 22 september om 10.30 uur nemen we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid van Isi Olislagers (86 jaar), waarna crematie te Diessen.

Vrijwilligersavond in Elckerlyc

Op vrijdag 29 september om 19.00 uur begint de vrijwilligers-avond in Elckerlyc voor iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld.  

De bijeenkomst, waar men elkaar in ontspannen sfeer kan ontmoeten, is bedoeld als dankjewel aan alle vrijwilligers van de Norbertusparochie. Tevens wordt bekendgemaakt wie zich vrijwilliger van het jaar 2023 mag noemen. 

Wijziging openingstijden Petruskerk

Met ingang van september kunt u uw misintenties in de Petruskerk (ingang achterom) opgeven op donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur (was tot 12.00 uur).

Openstelling Petruskerk

Tijdens de zomermaanden is de Petruskerk in Hilvarenbeek elke middag open voor bezoekers, behalve op maandag. Groepen kunnen het hele jaar door een rondleiding krijgen.

Dit bezoek is mogelijk dankzij de inzet van de werkgroep 'Openstelling Sint-Petruskerk'.

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

* het parochiesecretariaat in Diessen;

* op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur (vanaf september 2023 tot 11.00 uur) in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.

Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.
 

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Gedicht van de maand september

Joost Zwagerman, Sprong

Uit: Wakend over God, Amsterdam 2016, pag. 23

 

 

 

 


Aan de slootkant vond ik in
het gras een lucifer, gebruikt,
en zei fijnzinnig dat die lucifer
een wit-met-zwarte polsstok was.

Het kwam er nu direct op aan:
het peilen van de afstand, de
aanloop, de zachte insteek van
de polsstok in het natte gras.

Beide benen joelden lenig
naar de klaterende overkant.
De lucht trilde blauwgroen,
het slootwater was waterpas.

Ik sprong en haalde de annalen
noch de overkant. In zwevend
evenwicht aanvaardde ik mijn falen.
De lucifer brak als een polsstok af.

God stak maar weer een sigaret op.
Hij pufte wolkjes in het zwerk.
De sigaret verloor de eerste as.
Zijn lucifer bleek een gemikte straf.

Als kruim kringelde de afgetipte
as mijn haren in, ik was doorweekt
maar voelde me bevoorrecht.
Drijfnat stond ik van God in brand.

Onder water waakten dril en
fietswrakken over Zijn rokershoest.
De sloot en ik, we huiverden.
Alles laaide van bezield verband. 

 

 

 

Gedicht van de maand augustus


Huub Oosterhuis,
Niet als een storm, als een vloed...

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond -
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank, zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons gelijkwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Voor een uitvoering van dit lied klik hier. Voor uitleg bij de tekst klik hier.


 

 

 

 

Gedicht van de maand juli 

Linda Vogelesang, Kleurenblind
Uit: DICHTER. - op de schouders van reuzinnen - Plint, 2021

Over Rosa Parks, die op donderdag 1 december 1955 in de bus op weg van haar werk naar huis weigerde haar plaats af te staan aan een witte Amerikaan, een verzetsdaad die een stimulans was voor de burgerrechtenbeweging in de VS. 

1 juli: Keti Koti Festival in Amsterdam ter herdenking van het slavernijverleden. 


Waar haalde ik de moed vandaan?
Na een lange dag werken was ik zó moe
en juist daardoor was ik het moe
om altijd maar weer op te moeten staan
voor wie wat tinten lichter was.

Ik dacht: ik pas.
Vandaag ben ik Oost-Indisch doof
en ben ik kleurenblind.
Wat men ook zegt, wie het ook vraagt:
ik blijf zitten waar ik zit.

Wie mij die dag had verteld
dat deze kleine daad van verzet
het zaad was dat huizenhoog zou groeien
tot het trots en fier kon bloeien
bij de afschaffing van de rassenwet
had ik voor gek verklaard.

 

 

 

 

 

Toon Hermans - Jezus

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek
'k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte
'k zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek 

'k zou willen weten of Hij appels at of noten 
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond 
hoe Hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten 
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid 

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 
ik zoek gewoon de Man van Nazareth

 

 

Mei 2023

Als mijn geloofsgemeenschap…

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een plek is
waar mijn tranen worden begrepen,
waar moet ik dan naartoe om te huilen?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een plaats is 
waar mijn geest vleugels krijgt,
waar moet ik dan heen om te vliegen?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een ruimte biedt
waar mijn vragen worden gehoord,
waar moet ik dan zoeken?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt
waar naar mijn gevoelens
kan worden geluisterd,
waar moet ik dan naartoe om te spreken?

Als mijn geloofsgemeenschap
niet een gemeenschap is
waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar kan ik dan naar toe om te zijn?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is
waar ik kan proberen,
en leren, en groeien,
waar kan ik dan mijzelf zijn?

 

 

 

April 2023

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi, door pastoor Massaer geciteerd in zijn preek van 25/26 maart 

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken;
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.

Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.

 

 

 

 

Maart 2023

Rabindranath Tagore
Ik weet
dat mijn taak in Uw schepping
nooit af zal zijn, -

dat het minste wat ik ervoor doe
niet tevergeefs is;
dat niets onbelangrijk is. -

Ook de bloem niet
die al voor zij is uitgebloeid
in gras en modder valt;

ook de rivier niet
die wegebt in de woestijn
en verdroogt.

Ik weet
dat wat ongedaan bleef
niet spoorloos verdwenen is. 

Ik weet zeker 
dat niets vruchteloos, onbelangrijk,
nutteloos of verloren is.

Dit is het wat mij
zo oneindig gelukkig maakt. 
 

 

Februari 2023

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt -
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt -
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Tekst: André F. Troost
Melodie: Zolang er mensen zijn op aarde

 

 

Oud en nieuw 2022-2023

Alexis de Roode, Mechaniek

Mechaniek

Een kleine metronoom die tikt en draait,
dat is de klok. Neutraal als hekwerkstaal.
Niet wreed zoals het weer, de vrouw, de man.
De klok maakt niemand oud of gek of kaal.

Het koele mechaniek heeft niets met ons
van doen. De wijzers draaien stijfjes door.
Hij komt uit onze hand, maar luistert niet
naar onze nood; hij volgt zijn tandenspoor.

Waarom gehoorzaamt u dat polsgeval?
Waarom zo zweten, janken, al die last?
Wanneer er van je neus een traan in drupt
verliest het ding meteen de maat. Roest vast.

Uit: Gratis tijd voor iedereen, 2010

 

 

Kerstmis 2022

Kris Gelaude, Eerste en laatste

Eerste en laatste,
Woord van het begin,
beeld geworden van een mens
opdat wij zouden inzien
waartoe wij zelf geroepen zijn,

open onze ogen
en ontsteek ons hart
dat wij leren doen
wat wij van u verwachten.

Dat wij mensen zijn
van mededogen en ontferming.
Dat wij licht uitstralen
en het licht in anderen behoeden.
Dat wij knielen
bij het kleine en het weerloze.
Dat wij heel maken
wat verdeeld is of geschonden.
Dat wij treurenden
met stilte en met zorg omringen.
Dat ons huis
een herberg wordt van hoop.
En wij in de grootste eenvoud
teken zijn van goddelijke kracht.
Omwille van u,
Eerste en Laatste.