Actueel 1 juni 2024


Installatie en kroning nieuwe koning Sint-Catharinagilde

Op zondag 30 juni is het koningsschieten bij het Sint-Catharina-gilde te Hilvarenbeek. Na afloop wordt de nieuwe koning geïn-stalleerd en gekroond in de Petruskerk.

De viering begint om 15.15 uur. 


Eerste Heilige Communie

Op zondag 2 juni om 9.30 uur is in de Willibrorduskerk de Eerste Heilige Communie uitgereikt aan 11 kinderen uit onze parochie.
De communicanten zijn Lobke van de Wouw,  Anja van Doormaal,  Femm Verhoeven,  Saar Verhoeven, Kyra Peijs, Evi van Zantvoort, Lenne Evers, Puck Rombouts, Tim van Doormaal, Lieze Naaijkens en Ties Wolfs. 
Van harte proficiat allemaal!


Hieronder de link naar het gedicht van juni 2024.

Dietrich Bonhoeffer, Als je van iemand houdt

Afscheid

Op maandag 3 juni hebben we vanuit de Willibrorduskerk gelovig afscheid genomen van Servaas van Lieshout 
(77 jaar), waarna begrafenis te Diessen.

Ook hebben we gebeden voor Ad Jansen, die op maandag 27 mei op 80-jarige leeftijd is overleden.

Alphacursus 

* Tijdstip: inloop v.a. 18.15 uur; start 18.30 uur; einde 21.15 uur
* Plaats: pastorie te Diessen
* Data: donderdagavond
- 15 februari: informatieavond; 22 en 29 februari;
- 7 en 14 maart;
- 4, 11 en 18 april; 
- 3, vrijdag 17, 23 en 30 mei;
- 13 juni.

- Zaterdag 20 april: dag op de pastorie te Diessen  

Wat houdt de Alphacursus in?
In een serie van tien bijeenkomsten ontdek je samen met anderen alles over het christelijk geloof.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna wordt er een filmpje getoond over een bepaald thema, waarover je met andere deelnemers in gesprek gaat.

Vieringen met Luciani

De volgende woord- en gebedsviering met Luciani op zaterdagavond om 18.30 uur in de Petruskerk is op 29 juni (feest van Petrus en Paulus)


Koorrooster Petruskerk, aangepast

Welk koor zingt op welke zondag?

Via de link hieronder komt u bij het rooster van de koren in de Petruskerk voor het kerkelijk jaar 2023 - 2024, tot eind augustus. 

Koorrooster Petruskerk 2024 2

Vieringen door de week

* Dinsdag om 19.00 uur eucharistieviering in het Koetshuis (gedachtenis overledenen afgelopen jaar).

* Woensdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering om 8.30 uur in het Koetshuis, om 8.10 uur voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans.

Viering ter ere van Maria
Elke eerste zaterdag van de maand om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, Diessen.


Digitale vieringen 
U kunt de vieringen vanuit de Petruskerk in Hilvarenbeek live volgen via

* BeekTV, kanaal12;
* www.hilverportal.nl;
* Kerk-tv Hilvarenbeek op YouTube. 

Radio Maria
Parochianen die op zoek zijn naar verdieping, wijzen we op de website www.radiomaria.nl. 

 

Misintenties

Misintenties voor de weekendvieringen kunt u opgeven bij

* het parochiesecretariaat in Diessen;

* op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in de Petruskerk (via achteringang aan de Kapittelstraat) te Hilvarenbeek.

De kosten bedragen € 11,-- per misintentie.


Het is ook mogelijk dit bedrag over te maken via IBAN NL49RABO 01409 58 312 t.n.v. RK Parochie
H. Norbertus o.v.v. de persoon voor wie de mis bestemd is.

Misintenties en privacy
Als u een misintentie aanmeldt, geeft u de parochie toestemming de naam van de overledene(n) voor te lezen in de kerk en te publiceren in de Hilverbode of op de website bij Vieringen. Vermelding blijft achterwege als u nadrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen. Dit in het kader van de wet op de privacy.