Tarieven 2021

Overzicht tarieven 2021, vastgesteld door het parochiebestuur op 18†november 2020

Omschrijving

Tarief
Misintenties (per intentie) † † 10.00
Doopsel (onkostenvergoeding) † † 30.00
Eerste Heilige Communie (onkostenvergoeding) † † 75,00
Vormsel (onkostenvergoeding)†† † † 40,00
Huwelijk * † 380,00
Jubileum * † 290,00
Uitvaart, inclusief absoute, indien in de kerk of op de begraafplaats * † 570,00
Absoute op de begraafplaats, zonder voorafgaande uitvaart * † 125,00
††
* Kortingsregeling
Op de hierboven vermelde tarieven met een * wordt een korting verleend van 50%, indien gedurende een aansluitende periode van drie jaar, voorafgaand aan de gebeurtenis, de minimaal vastgestelde parochiebijdrage voor de betreffende parochiaan en/of parochianen is voldaan.†
Begravingen en bijzettingen op de begraafplaatsen van de parochie
Graf delven en dichten
* eerste begraving in een enkel of dubbelbreed graf††
† † † † † † † † †400,00

* eerste begraving in een dubbeldiep graf (afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse)

† †500,00
Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar
* enkel graf 1.330,00
* dubbeldiep graf 1.560,00
* dubbelbreed graf 2.160,00
* urnengraf † †990,00
* asbus/urn in de urnenmuur 1.320,00
* as uitstrooien op strooiveld (indien aanwezig) † † †50,00

De kosten voor het leveren, plaatsen en graveren van een grafmonument of afdekplaat voor een urnengraf of de urnenmuur zijn voor rekening van de familie/nabestaanden.

Bijzetting / tweede begraving in een bestaand graf
* graf delven en dichten (dubbeldiep of dubbelbreed graf) † 400,00

* de lopende termijn van het grafrecht en de onderhoudsbijdrage wordt met een termijn van 20 jaar verlengd vanaf het moment van de tweede bijzetting / begraving

* het resterende grafrecht en de onderhoudsbijdrage van de reeds lopende termijn worden verrekend tegen de dan geldende tarieven voor een eerste begraving

Bijzetting van een asbus of urn in een bestaand graf, urnengraf of in de urnenmuur

* de lopende termijn van het urnenrecht en de onderhoudsbijdrage dient minimaal nog 10 jaar te bedragen vanaf het moment van tweede bijzetting, zijnde de wettelijk vastgestelde† minimum grafrusttermijn.
* indien de termijn van het urnenrecht vanaf het moment van de tweede bijzetting minder dan 10 jaar bedraagt, wordt deze termijn in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven voor een eerste plaatsing in een bestaand graf, urnengraf of urnenmuur.
* voor de kosten van de bijzetting van een asbus / urn wordt daarnaast een eenmalig bedrag in rekening gebracht.

† 100,00

Kindergraven

Voor kindergraven worden enkel de kosten bij de begraving in rekening gebracht en wel 50% van de tarieven†voor een enkel graf.
Na afloop van de eerste termijn van de grafrechten van 20 jaar worden de grafrechten†gratis stilzwijgend verlengd.†

Bij voorijdige ruiming van een graf of de verwijdering van een asbus / urn uit een bestaand graf, urnengraf of urnenmuur in opdracht van de familie/nabestaanden vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.†

Verlenging na afloop van de eerste termijn van 20 jaar
Verlenging met vijf jaar
* enkel graf† † 320,00
* dubbeldiep graf † 395,00
* dubbelbreed graf † 475,00
* urn in bestaand graf of urnengraf † 320,00
* urn in urnenmuur † 365,00
Verlenging met tien jaar
* enkel graf † 610,00
* dubbeldiep graf † 750,00
* dubbelbreed graf † 890,00
* asbus/urn in bestaand graf of urnengraf † 610,00
* urn in urnenmuur † 665,00

Onkostenvergoeding gebruik kerkgebouw bij muziekopnames en concerten
Dagdelen
08.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 23.00 uur

Exclusief verwarming

1 dagdeel† † 150,00
2 dagdelen (aansluitend)† † 250,00
3 dagdelen (aansluitend)† † 400,00

Inclusief verwarming
1 dagdeel† † 300,00
2 dagdelen (aansluitend) † 400,00
3 dagdelen (aansluitend)† † 550,00
Korting op bovengenoemde tarieven voor koren of verenigingen binnen onze parochie†
1 dagdeel † † 75,00
2 dagdelen (aansluitend)† † 125,00
3 dagdelen (aansluitend) † 175,00


Kosten voor gebruik van koffie/thee en gebruik van keukenfaciliteiten zijn afhankelijk van de grootte van de groep(en).

Onkostenvergoeding gebruik van Hirtumorgel, kistorgel of vleugelpiano na overlegging competenties organist

1 dagdeel † 100,00
2 dagdelen (aansluitend) † 125,00
3 dagdelen (aansluitend) † 150,00
Indien men een extra stembeurt verlangt, kan dit worden aangevraagd en worden deze kosten aanvullend doorberekend.

Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen.†