Tarieven 2019

Overzicht tarieven 2019†(vastgesteld door het parochiebestuur op 12-12-2018)

Omschrijving

Tarief
Misintenties (per intentie) † † 10.00
Doopsel (onkostenvergoeding) † † 30.00
Eerste Heilige Communie (onkostenvergoeding) † † 75,00
Vormsel (onkostenvergoeding)†† † † 40,00
Huwelijk* † 380,00
Jubileum* † 290,00
Uitvaart, inclusief absoute* † 570,00
Absoute op de begraafplaats, zonder voorafgaande uitvaart* † 125,00
††
* Kortingsregeling
Op de hierboven vermelde tarieven met een * wordt een korting verleend van 50%, indien gedurende een aansluitende periode van drie jaar voorafgaand aan de de gebeurtenis, de minimaal vastgestelde parochiebijdrage voor de betreffende parochiaan en/of parochianen is voldaan.†
Begraven op de kerkhoven van de parochie
Graf delven en dichten † †400,00

* Eerste begraving in een dubbeldiep graf,††afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse†

† †500,00
Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar
* enkel graf 1.310,00
* dubbeldiep graf 1.530,00
* dubbelbreed graf 2.120,00
* urnengraf † †990,00
* urn in de urnenmuur 1.320,00
* asverstrooiing † † †50,00

De kosten voor het plaatsen van de urn, het leveren en plaatsen van de afdekplaat / het grafteken†en het graveren zijn voor rekening van de familie/nabestaanden.

Bijzetting in een bestaand graf, of bijzetting van een urn in een bestaand graf, urnengraf†of in de urnenmuur
*† de lopende termijn wordt met een termijn van 20 jaar verlengd vanaf het moment van de tweede begraving†of bijzetting;

* de resterende rechten van de reeds lopende termijn worden in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Kindergraven

Voor kindergraven worden enkel kosten bij de begraving in rekening gebracht en wel 50% van de tarieven†voor een enkel graf. Na afloop van de eerste termijn van de grafrechten van 20 jaar worden de grafrechten†gratis stilzwijgend verlengd.†

Verlenging na afloop van de eerste termijn van 20 jaar
Verlenging met vijf jaar
* enkel graf† † 320,00
* dubbeldiep graf † 395,00
* dubbelbreed graf † 475,00
* urn in bestaand graf of urnengraf † 320,00
* urn in urnenmuur † 365,00
Verlenging met tien jaar
* enkel graf † 610,00
* dubbeldiep graf † 750,00
* dubbelbreed graf † 890,00
* urn in bestaand graf of urnengraf † 610,00
*urn in urnenmuur † 655,00


Bij voortijdige ruiming van een graf of de verwijdering van een urn uit een bestaand graf, urnengraf of urnenmuur†in opdracht van† familie / nabestaanden vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.

Onkostenvergoeding gebruik kerkgebouw bij muziekopnames en concerten
Dagdelen
08.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 18.00 uur
18.00† uur - 23.00 uur
1 dagdeel exclusief verwarming † 200,00
2 dagdelen (aansluitend) exclusief verwarming † 350,00
3 dagdelen (aansluitend) exclusief verwarming † 500,00
1 dagdeel inclusief verwarming † 350,00
2 dagdelen (aansluitend) inclusief verwarming † 500,00
3 dagdelen (aansluitend) inclusief verwarming † 650,00
Korting op bovengenoemde tarieven voor koren of verenigingen binnen onze parochie†
1 dagdeel † † 75,00
2 dagdelen (aansluitend)† † 125,00
3 dagdelen (aansluitend) † 175,00
Indien er entree wordt geheven komt er op het totaal Ä 150,00 bij. Dit geldt niet voor koren of verenigingen binnen onze parochie.

Onkostenvergoeding gebruik van Hirtumorgel, kistorgel of vleugelpiano na overlegging competenties organist

1 dagdeel † 100,00
2 dagdelen (aansluitend) † 125,00
3 dagdelen (aansluitend) † 150,00
Indien men een extra stembeurt verlangt, kan dit worden aanvraagd en worden deze kosten aanvullend doorberekend.
Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen.†