Begroting 2019

Printversie

LASTEN
Persoonskosten ​ 132.600
Kosten onroerend goed †119.750
Renten en lasten van schulden en fundaties † †† 6.000
Kosten eredienst †† 12.000
Kosten pastoraal †† 18.000
Verplichte en vrijwillige bijdragen †† 38.000
Beheerskosten †† 29.300
Incidentele lasten † †† 3.000
Voordelig saldo †† 20.350
†379.000
BATEN
Bijdragen parochianen †111.000
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen †240.500
Functionele inkomsten †† 27.500
†379.000