Begroting 2021

Printversie Begroting 2021

 

Begroting 2021 (bedragen X  ‎1,--)

LASTEN  
Persoonskosten ​ 143.150
Kosten onroerend goed  187.510
Renten en lasten van schulden en fundaties      1.000
Kosten eredienst    16.550
Kosten pastoraal    19.400
Verplichte en vrijwillige bijdragen    39.000
Beheerskosten    21.900
Incidentele lasten      1.510
   430.020
BATEN  
Bijdragen parochianen  104.880
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  307.500
Functionele inkomsten  -----------
Nadelig saldo    17.640 
   430.020

Voor oudere begrotingen zie Financiën, Archief.