Ziekenzalving

Wie ernstig ziek is, kan zich laten sterken en bemoedigen door het sacrament der zieken. De zalving met ziekenolie is een teken dat God nabij is, ook in moeilijke tijden en in het lijden dat een mens draagt. Het is dan van groot belang dit mooie sacrament tijdig en bewust te ontvangen.

Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met de pastoor. Indien de pastoor afwezig is, kan de diaken, hoewel hij de ziekenzalving niet kan toedienen, namens de Kerk biddend aanwezig zijn om de zieke en de familie te sterken.

Ziekenzalving