Van Harte

Bezoekgroep ‘Van Harte’

Sinds de fusie zijn de werkgroepen ‘Van Harte’ uit de oude parochies in gesprek om de krachten te bundelen en te groeien naar één grote bezoekgroep voor de hele Norbertusparochie.

Doelstelling van ‘Van Harte’
De Norbertusparochie wil behalve een biddende en vierende ook een meelevende kerk zijn. De werkgroep ‘Van Harte’ geeft namens de parochie aan deze, voor de parochie belangrijke opdracht handen en voeten. Ze wil het welzijn van kwetsbare mensen, met name ouderen en zieken, bevorderen.

Activiteiten

Alleen mensen van wie bekend is dat ze dat op prijs stellen, mogen rekenen op een bezoekje. Wat er besproken is, blijft altijd iets tussen bezoeker en zieke/oudere.

Kent u iemand die voor een bezoekje en/of een attentie in aanmerking komt, neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep, Toos Maas.

In gesprek
De leden van ‘Van Harte’ komen regelmatig samen om elkaar te inspireren en te bemoedigen of rond een thema met elkaar in gesprek te gaan.

Informatie
Wie meer informatie wil, kan mailen naar of bellen met de coördinator van de werkgroep, Toos Maas.

E-mail: towamaas@kpnmail.nl
Telefoon: 06-250 801 70 of (013) 505 1939.

kerstattentie Van Harte