Pastoraal team R.K. Parochie H. Norbertus

Pastoor Steven Barbien en Diaken Gust Jansen, R.K. Parochie H. Norbertus Hilvarenbeek

De pastorale zorg in de H.-Norbertusparochie is in handen van het pastoraal team. De leden staan de parochianen bij in hun wel en wee en gaan voor in gebed en vieringen. Door de bisschop benoemd en gezonden, nemen ze in overleg de dagelijkse leiding op zich. Daarbij worden zij gesteund door de vele vrijwilligers, die hun steentje bijdragen aan de zorg voor de parochie. Het pastoraal team heeft als taak te verkondigen en te bemoedigen, opdat Gods volk met Hem verbonden blijft. Het spiritueel, geestelijk welzijn, alsook de zorg om het materiŽle welzijn van de aan hen toevertrouwde mensen gaat hun ter harte.

Het pastoraal team wordt gevormd door:

Pastoor Steven Barberien

Contactgegevens:

Heuvelstraat 1
5087 AA† Diessen
Tel. (013) 504 1215

E-mail: pastoor@h-norbertus.nl

Voor het cv van pastoor Barberien klik hier.

Diaken Gust Jansen

Contactgegevens:

Lange Akker 11
5081 MR Hilvarenbeek
Tel. (013) 505 4096

E-mail: diaken@h-norbertus.nl

Voor het cv van pastor Jansen klik hier.

Mevrouw Toos Maas
Samen met de pastoor en de diaken werkt mevrouw Maas in het gehele pastoraat. Specifieke taken zijn het begeleiden van de werkgroep Van Harte en de voorbereiding van uitvaarten. Bijna dagelijks is zij tussen 10.30 en 12.00 uur aanwezig in de Petruskerk. Verder is ze meestal telefonisch bereikbaar.

Contactgegevens:

Toos Maas-van de Abbeele
Gildelaan 3
5081 PJ Hilvarenbeek
Tel: 06 250 801 70 / (013) 505 1939
E-mail:†towamaas@kpnmail.nl

Voor het cv van mevrouw Maas klik†hier.