KinderKerk

Sinds 3 december 2016 houden we elke eerste zaterdag van de maand van 16.00 tot 16.30 uur†KinderKerk in de Willibrorduskerk te Diessen. Alle jonge gezinnen uit onze Norbertusparochie met kinderen in de leeftijd tussen 3 en 10 jaar zijn van harte welkom om mee te vieren.

Het woord KinderKerk zegt het al: het zijn de kinderen zelf die deze viering maken want zij gaan voor in gebed en zang.†Deze korte en laagdrempelige vieringen zijn een kans om als gezin het leven gelovig te vieren en te duiden vanuit de belevingswereld van de kinderen. Enkele ouders ondersteunen en sturen de kinderen aan.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid elkaar onder het genot van ranja en koffie te ontmoeten.

Zorg dat je erbij bent!

Vieringen KinderKerk2017

1 april††† 2 september ††
†7 januari 6 mei 7 oktober†
†4 februari 3 juni† 4 november
†4 maart 1 juli† 2 december


††