Geloven met kinderen

Wij maken u attent op twee avonden die voorafgaan aan de officiŽle communievoorbereiding. Ze staan onder leiding van Gust Jansen, onze diaken. Geloven met kinderen†bestaat uit twee laagdrempelige bijeenkomsten, waar u als ouders van jonge kinderen in een groep bij elkaar komt om stil te staan bij onderwerpen rond opvoeden en geloven. In dit samen geloven en samen werken bieden wij elkaar praktische handreikingen voor de geloofsopvoeding van onze kinderen.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

De bijeenkomsten zijn op genoemde dagen telkens van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiecentrum van de Petruskerk (ingang Kapittelstraat).

Ze zijn met name bedoeld voor ouders van wie voor het eerst een kind meedoet aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie of die nog niet eerder aan deze avonden hebben deelgenomen.†

U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier van de Eerste Heilige Communie.†

Aanmeldformulier EHC