Bedevaarten

romereis 2014 nb

Onze parochie erkent de meerwaarde van bedevaarten en pelgrimages. Zo zijn parochianen in 2013 afgereisd naar† Lourdes en volgde er in september 2014 een reis naar Rome (zie foto). Nieuwe reizen maken we bekend op onze website.

Bedevaartsreizen 2017 - 2018
Onze parochie heeft voor 2017 en 2018 de volgende bedevaarten op het programma staan:

Nadere informatie volgt binnenkort op deze website of kan worden ingewonnen bij Cees en Jacqueline de Wit, (013) 504 4198.

Op bedevaart, waarom?

Natuurlijk heeft eenieder zo zijn eigen beweegreden om op bedevaart te gaan: devotie, geloof, traditie, saamhorigheid, gezelligheid en soms ook een sportieve uitdaging om te voet of op de fiets de afstand af te leggen. Samen onderweg zijn verbindt ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cees en Jacqueline de Wit
Tel. (013) 504 4198
E-mail: dewitvanraak@ziggo.nl.

Bedevaart naar de kapel van de Heilige Eik

Ieder jaar gaan we samen op bedevaart naar de Oirschotse kapel, ofwel de H. Eik. Op een donderdag in de meimaand komen we daar samen om het rozenhoedje te bidden en Eucharistie te vieren. We zingen Marialiedjes en branden een kaarsje, omdat we weten: 'Moeder laat ons nooit in de steek.'

In 2017 gaat de KBO Diessen naar de H. Eik op donderdag 11 mei. Vertrek om 13.00 uur bij Hercules op de fiets.

Openluchtmis Kapel Heilige Eik Oirschot

Openluchtmis bij de kapel van de H. Eik in Oirschot

Bedevaart naar De Weebosch

In oktober gaat de KBO Diessen op pad naar De Weebosch. Op 16 oktober is†de naamdag van†Gerardus Majella. Op de vrijdag het dichtst bij deze feestdag komen we samen in zijn kerk voor de Eucharistie en het H. Lof.

In 2017 is dat op 20 oktober. Vertrek bij Hercules per fiets om 8.30 uur.

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 18 maart 2017 komen bedevaartgangers uit heel Nederland weer naar het centrum van Amsterdam voor de Stille Omgang. Na het bijwonen van een mis in ťťn van de Amsterdamse parochiekerken, lopen zij verspreid over de nacht de omgangsroute.†Stille Omgang afdeling Hilvarenbeek en Omstrekenorganiseert een busreis voor pelgrims uit onze omgeving.

Programma†

Aanmelden

Speciaal voor jongeren

Tijdens de Stille Omgang is er voor jongeren van 14 t/m 30 jaar een speciaal programma in de
Sint-Nicolaaskerk. Hier†vind je meer informatie.

Ontstaansgeschiedenis van de Stille Omgang†
Op 15 maart 1345 ontvangt een man in een woning aan de Kalverstraat het sacrament der zieken. Hij geeft over en het braaksel wordt in het vuur gegooid maar... de hostie brandt niet. Sterker nog, hij blijft boven het vuur zweven. De verzorgster van de zieke pakt de hostie uit het vuur en plaatst deze in een kist. De pastoor van de huidige Oude Kerk neemt de hostie mee naar zijn kerk.

De volgende dag blijkt de hostie echter weer in de kist te liggen in het huis aan de Kalverstraat. De pastoor brengt de hostie nogmaals naar de kerk maar de geschiedenis herhaalt zich. Weer verschijnt de hostie in de Kalverstraat. Bisschop Jan van Arkel verklaart in 1346 dat er sprake is van een wonder: het†Mirakel van Amsterdam.
Klik†hier†voor meer informatie over de Stille omgang.